Podłączanie urządzeń RS485


Specjalista

Dodatkowe niezbędne materiały (nie są załączone do produktu):

 • 1 kabel komunikacyjny RS485

 • 1 wtyk M12, 4-biegunowy

Przyporządkowanie sygnałów:

Gniazdo

Sygnał

TS4 Gateway

Sunny WebBox

Sunny Boy Control

Kolor żyły

1

GND

-

5

5

2

+12 V

+

-

-

3

Data-

B

7

8

4

Data+

A

2

3

Sposób postępowania:

 1. NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

  1. Odłączyć falownik spod napięcia Odłączanie falownika spod napięcia).
 2. Przygotować wtyk M12 i podłączyć do niego kabel RS485 (patrz instrukcja montażu wtyku M12).
 3. Zapewnić, aby wszystkie żyły były prawidłowo podłączone do wtyku M12.
 4. 3190761228
 5. Odkręcić kapturek ochronny z gniazda złącza komunikacyjnego RS 485.
 6. 3190764300
 7. Włożyć wtyk M12 do gniazda złącza komunikacyjnego RS485 i dokręcić. Wtyk należy przy tym ustawić w taki sposób, aby karb w gnieździe w falowniku wszedł do rowka we wtyku.