De omvormer in bedrijf stellen


Vakman

Voorwaarden:

 • De AC-leidingbeveiligingsschakelaar moet correct geconfigureerd en geïnstalleerd zijn.

 • De omvormer moet correct gemonteerd zijn.

 • Alle kabels moeten correct aangesloten zijn.

Werkwijze:

 1. Schakel de AC-leidingbeveiligingsschakelaar in.
 2. 3195129740
 3. Stel de DC-lastscheider van de omvormer in op de stand I.
 4. Alle 3 leds gaan branden. De startfase begint.
 5. In de startfase van de omvormer wordt de gewenste firmware aangebracht.
 6. Na circa 90 seconden gaan alle 3 leds weer uit.
 7. De groene led begint te knipperen en wanneer de omvormer via Speedwire is verbonden, begint bovendien de blauwe led te knipperen. Wanneer de groene led na enige tijd nog altijd knippert, is er nog niet voldaan aan de inschakelvoorwaarden voor het terugleverbedrijf. Zodra aan de voorwaarden voor het terugleverbedrijf is voldaan, begint de omvormer met het terugleverbedrijf en afhankelijk van het beschikbare vermogen brandt de groene led constant of knippert.
 8. Wanneer de rode led brandt, is er een fout opgetreden, die moet worden verholpen Zoeken naar fouten).