Werkwijze bij de inbedrijfstelling


Vakman

Inbedrijfstelling van een product in SMA Energy-systemen

Als het product in een SMA Energy-systeem wordt gebruikt, moet voor de inbedrijfstelling volgens de handleiding te werk worden gegaan. De procedure en de volgorde kan afwijken van de beschreven stappen in dit hoofdstuk.

  1. SMA Energy-systeem in gebruik nemen (zie het systeemhandboek van het SMA Energy-systeem).

Inbedrijfstelling van een omvormer die in een communicatieapparaat wordt opgenomen

Wanneer de omvormer in een communicatieapparaat wordt opgenomen, is het communicatieapparaat (bijv. SMA Data Manager) de eenheid voor de configuratie van het hele systeem. De configuratie wordt doorgegeven aan alle omvormers binnen de installatie. Het installatiewachtwoord dat via het communicatieapparaat wordt gegeven is tegelijkertijd het wachtwoord voor de gebruikersinterface van de omvormer.

  1. Stel de omvormer in bedrijf De omvormer in bedrijf stellen).
  2. Voer de eerste configuratie van de omvormer uit via het communicatieapparaat. De configuratie wordt doorgegeven aan de omvormer en de instellingen van de omvormer worden overschreven.
  3. Deactiveer de Webconnect-functie van de omvormer via het Sunny Portal. Daardoor voorkomt u onnodige verbindingspogingen van de omvormer met het Sunny Portal.

Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze bij de inbedrijfstelling en geeft een overzicht van de stappen die u in de aangegeven volgorde moet uitvoeren.

Werkwijze

Zie

Stel de omvormer in bedrijf.

De omvormer in bedrijf stellen

Verbinding maken met gebruikersinterface van de omvormer. Daarvoor staan verschillende verbindingsmogelijkheden ter beschikking:

  • directe verbinding via WLAN

  • directe verbinding via ethernet

  • verbinding via WLAN met lokaal netwerk

  • verbinding via ethernet in lokaal netwerk

Opbouw van een verbinding met de gebruikersinterface

Bij gebruikersinterface aanmelden.

Bij de gebruikersinterface aan- en afmelden

Selecteer een optie voor configuratie van de omvormer. Let er daarbij op, dat voor het veranderen van netrelevante parameters na afloop van de eerste 10 terugleveruren of na het afsluiten van de installatiewizard de SMA Grid Guard-code aanwezig moet zijn (zie "Bestelformulier voor de SMA Grid Guard-code" onder www.SMA-Solar.com).

Kies een configuratieoptie

Controleer of de landspecifieke gegevensrecord correct is ingesteld.

Landspecifieke gegevensrecord instellen

Voor installaties in Italië of Dubai: de zelftest starten.

Zelftest starten (voor Italië en Dubai)

Voer indien nodig verdere instellingen van de omvormer uit.

Bediening