Az üzembe helyezés folyamata


Szakember

Termék üzembe helyezése SMA Energy rendszerekben

Amennyiben a terméket SMA Energy rendszerben használják, az üzembe helyezésnek az SMA Energy rendszer útmutatója szerint kell történnie. Az eljárásmód és a sorrend különbözhet a jelen fejezetben leírt lépésektől.

  1. SMA Energy rendszer üzembe helyezése (lásd az SMA Energy rendszer kézikönyvét).

A kommunikációs eszközbe integrált inverter üzembe helyezése

A kommunikációs eszközbe integrált inverter esetén a kommunikációs eszköz (pl. az SMA Data Manager) képezi a teljes rendszer konfigurációjának eszközét. A konfiguráció a rendszerben található összes inverterre érvényes. A berendezés kommunikációs eszközén keresztül meghatározott jelszava egyidejűleg az inverter felhasználói felületének jelszava is.

  1. Helyezze üzembe az invertert Az inverter üzembe helyezése).
  2. Végezze el az inverter kezdeti konfigurációját a kommunikációs eszközön keresztül. Az inverter átveszi a konfigurációt, és az inverter beállításai felülíródnak.
  3. Deaktiválja az inverter Webconnect funkcióját a Sunny Portalon keresztül. Ezátlal megakadályozható, hogy az inverter fölöslegesen próbáljon kapcsolódni a Sunny Portalhoz.

A jelen fejezet ismerteti az üzembe helyezés folyamatát és áttekintést ad azokról a lépésekről, amelyeket az előírt sorrendben kell végrehajtania.

Eljárásmód

Lásd

Helyezze üzembe az invertert.

Az inverter üzembe helyezése

Hozzon létre kapcsolatot az inverter felhasználói felületével. Ehhez különböző csatlakozási lehetőségek állnak a rendelkezésére:

  • Közvetlen kapcsolat WLAN-on keresztül

  • Közvetlen kapcsolat Etherneten keresztül

  • Helyi hálózati kapcsolat WLAN-on keresztül

  • Helyi hálózati kapcsolat Etherneten keresztül

Kapcsolódás a felhasználói felülethez

Jelentkezzen be a felhasználói felületen.

Bejelentkezés és kijelentkezés a felhasználói felületen

Válassza ki az inverter konfigurációjára szolgáló opciót. Közben vegye figyelembe, hogy hálózati szempontból fontos paraméterek módosításához az első 10 betáplálási óra letelte után vagy a telepítő varázsló bezárása után rendelkezésre kell állnia az SMA Grid Guard kódnak (lásd „APPLICATION FOR SMA GRID GUARD-CODE”: www.SMA-Solar.com).

Konfigurációs opció kiválasztása

Győződjön meg arról, hogy az országspecifikus adatcsoport helyesen van beállítva.

Országspecifikus adatcsoport beállítása

Olaszországban vagy Dubaiban lévő berendezések esetén: indítsa el az öntesztet.

Önteszt indítása (csak Olaszország és Dubai esetén)

Szükség esetén végezze el az inverter további beállításait.

Kezelés