Omvormer op het openbare stroomnet aansluiten


Vakman

Voorwaarden:

 • De aansluitvoorwaarden van de netwerkexploitant moeten worden aangehouden.

 • De netspanning moet binnen het toegestane bereik liggen. Het precieze werkbereik van de omvormer is in de bedrijfsparameters vastgelegd.

Werkwijze:

 1. Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar uit en beveilig hem tegen herinschakelen.
 2. Strip de mantel van de AC-kabel over 50 mm.
 3. Kort L en N elk 8 mm in, zodanig dat PE 8 mm langer is. Daardoor is gewaarborgd, dat PE bij eventuele trekbelasting als laatste uit de schroefklem losraakt.
 4. Strip L, N en PE elk 12 mm.
 5. Bij soepele aders L, N en PE van een adereindhuls voorzien.
 6. De AC-connector voorbereiden en de aders op de AC-connector aansluiten (zie handleiding van de AC-connector).
 7. Zorg ervoor dat alle aders vast op de AC-connector zijn aangesloten.
 8. 3188275724
 9. De AC-stekker in de bus voor de AC-aansluiting steken. Daarbij de AC-stekker zodanig uitlijnen, dat de geleiding van de AC-bus op de omvormer in de groef op het buselement van de AC-stekker valt.