Gebruikersgroepen en gebruikersrechten


Op elk product kan via de gebruikersinterface 1 gebruiker met administratorrechten worden aangelegd. Als systeembeheerder kunt u in het Sunny Portal meer gebruikers aan de installatie toevoegen. De gebruikers hebben daarmee toegang tot hun Sunny Portal installatie en ze hebben lokaal toegang tot de gebruikersinterface van het product. In de Sunny Portal kunt u gebruikers aan verschillende gebruikersgroepen toewijzen. De gebruikersgroepen beschikken over verschillende rechten in uw Sunny Portal installatie. De volgende gebruikersgroepen zijn mogelijk:

  • Administrator

  • Installateur

  • Gebruiker

De omvang van de functies kan door updates en het toevoegen van extra apps veranderen.

Rechten

Gebruikersgroep

Administrator

Installateur

Gebruiker

Analysetool weergeven*

Installatie-eigenschappen weergeven

Installatie-eigenschappen configureren*

Installatiegroepen aanmaken en configureren*

Installatiebewaking weergeven

Installatiebewaking configureren*

Configuratie installatiebewaking weergeven*

Gebruikersrechten weergeven*

Gebruikersrechten configureren*

Berichten configureren*

Berichtenconfiguratie weergeven*

CO2-widget weergeven

Gegevens en parameters exporteren

Instelling van de resolutie*

  • 5 minuten cyclus

  • 15 minuten cyclus

  • 1 keer per dag

Energiebalans weergeven*

Energiebalans-widget weergeven*

Energie en vermogen weergeven

Gebeurtenismonitor weergeven

Opbrengst-widget weergeven

Apparaatgegevens handmatig invoeren (bijv. gasmeter)*

Apparaateigenschappen wijzigen

Apparaten aan installaties toevoegen

Netbeheer-widget weergeven

Parameters importeren

Parameterwaarden configureren

Performance Ratio-widget weergeven

Service-toegang vrijschakelen

SMA Smart Connected configureren*

Status-widget weergeven

Deelinstallaties aanmaken en configureren

Weer-widget weergeven

* Functie in Sunny Portal beschikbaar