Kullanıcı grupları ve kullanıcı yetkileri


Her bir üründe, kullanıcı arabirimi üzerinden yönetici yetkisine sahip 1 adet kullanıcı oluşturulabilir. Sistem yöneticisi olarak Sunny Portal'da sisteme başka kullanıcılar ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kullanıcılar Sunny Portal sisteminize ve ürünün kullanıcı arabirimine yerel olarak erişebilir. Sunny Portal'da kullanıcıları çeşitli kullanıcı gruplarına atayabilirsiniz. Kullanıcı grupları, Sunny Portal sisteminizde farklı yetkilere sahiptir. Aşağıda belirtilen kullanıcı grupları mümkündür:

  • Sistem yöneticisi

  • Kurulumcu

  • Kullanıcı

Fonksiyonların kapsamı, güncelleme uygulandığında ve ilave App uygulamaları satın alındığında değişebilir.

Yetkiler

Kullanıcı grubu

Sistem yöneticisi

Kurulumcu

Kullanıcı

Analyse Tool aracını görüntüleme*

Sistem özelliklerini görüntüleme

Sistem özelliklerini konfigüre etme*

Sistem grupları oluşturma ve konfigüre etme*

Sistem izlemeyi görüntüleme

Sistem izlemeyi konfigüre etme*

Sistem izleme konfigürasyonunu görüntüleme*

Kullanıcı yetkilerini görüntüleme*

Kullanıcı yetkilerini konfigüre etme*

Bildirimleri konfigüre etme*

Bildirim konfigürasyonunu görüntüleme*

CO2 Widget'ini görüntüleme

Verileri ve parametreleri dışa aktarma

Veri sıklığının ayarlanması*

  • 5 dakikalık döngü

  • 15 dakikalık döngü

  • Günde 1 defa

Enerji dengesini görüntüleme*

Enerji dengesi Widget'ini görüntüleme*

Enerji ve gücü görüntüleme

Olay monitörünü görüntüleme

Kazanç Widget'ini görüntüleme

Cihaz verilerini manuel girme (örneğin gaz sayacı)*

Cihaz özelliklerini değiştirme

Cihazları sistemlere ekleme

Grid management Widget'ini görüntüleme

Parametreleri içe aktarma

Parametre değerlerini konfigüre etme

Performans oranı Widget'ini görüntüleme

Servis erişimi aktivasyonu

SMA Smart Connected konfigürasyonu*

Durum Widget'ini görüntüleme

Kısmi sistemler oluşturma ve konfigüre etme

Hava durumu Widget'ini görüntüleme

* Fonksiyon, Sunny Portal'da mevcuttur