Voorwaarden voor de montage


Eisen aan de montagelocatie:

WAARSCHUWING

Levensgevaar door vuur of explosie

Ondanks een zorgvuldige constructie kan er bij elektrische apparaten brand ontstaan. Dit kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

 1. Monteer het product niet op plekken waar zich licht ontvlambare stoffen of brandbare gassen bevinden.
 2. Monteer het product niet in explosiegevaarlijke omgevingen.

VOORZICHTIG

Gevaar door elektromagnetische straling

Dit product zendt tijdens bedrijf elektromagnetische straling uit, die de werking van andere apparaten en actieve lichaamshulpmiddelen (bijv. pacemakers) kan beïnvloeden.

 1. Personen mogen zich niet langdurig dichterbij dan 20 cm (8 in) van het product ophouden.
 • Er moet een vaste en effen ondergrond voor de montage beschikbaar zijn.

 • De montagelocatie mag niet voor kinderen toegankelijk zijn.

 • De montagelocatie moet geschikt zijn voor het gewicht en de afmetingen van het product Technische gegevens.

 • De montagelocatie moet te allen tijde vrij en veilig toegankelijk zijn zonder dat hiervoor extra hulpmiddelen (bijv. steigers of hefplatforms) nodig zijn. Anders zijn eventuele onderhoudswerkzaamheden slechts in beperkte mate mogelijk.

 • De klimatologische voorwaarden moeten aangehouden worden Technische gegevens.

 • De bedrukking van het product moet in gemonteerde toestand leesbaar zijn.

Toegestane en niet toegestane montageposities:

 • Het product mag uitsluitend in horizontale positie worden gemonteerd.

Afmetingen voor montage:

6596519948

Afmetingen voor montage aan de wand (afmetingen in mm (in))

Aanbevolen afstanden:

 • Naar boven en onderen moet een afstand van 50 mm (2 in) tot andere objecten worden aangehouden.