Montajla ilgili ön koşullar


Montaj yeri gereksinimleri:

İHTAR

Yangın veya patlama nedeniyle hayati tehlike

İtinalı konstrüksiyona rağmen, elektrikli cihazlar yangına neden olabilir. Bunun sonucunda, ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

 1. Ürünü, kolay tutuşabilen maddelerin veya yanıcı gazların bulunduğu alanlarda monte etmeyin.
 2. Ürünü, patlama tehlikesi olan alanlarda monte etmeyin.

DİKKAT

Elektromanyetik ışınlar nedeniyle tehlike

Bu ürün, işletim sırasında diğer cihazların ve aktif vücut implantların (örneğin kalp pili) çalışmasını olumsuz etkileyebilecek elektromanyetik ışın göndermektedir.

 1. Kişiler, ürünün 20 cm (8 in) mesafeden daha yakında olacak şekilde sürekli durmamalıdır.
 • Montaj için sabit ve düz bir zemin mevcut olmalıdır.

 • Montaj yeri çocukların erişemeyeceği bir yerde olmalıdır.

 • Montaj yeri ürünün ağırlığı ve ebatları için uygun olmalıdır Teknik veriler.

 • Montaj yeri her zaman açıkta ve ilave yardımcı araçlar (örn. iskeleler veya kaldırma platformları) kullanılmadan güvenle erişilebilir olmalıdır. Aksi halde, muhtemel servis çalışmaları sadece kısıtlı şekilde yapılabilir.

 • İklimsel koşullara uyulmalıdır Teknik veriler.

 • Ürün üzerindeki baskılar monte edilmiş durumdayken de okunaklı olmalıdır.

Müsaade edilen ve edilmeyen montaj pozisyonları:

 • Ürün, sadece yatay konumda monte edilebilir.

Montaj için ölçüler:

6596519948

Duvara montaj için ölçüler (mm (in) cinsinden ölçüler)

Önerilen mesafeler:

 • Yukarı ve aşağı doğru diğer nesnelerden en az 50 mm (2 in) mesafe bırakılmalıdır.