Spanningsvoorziening aansluiten


WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok

Bij werkzaamheden aan het voedingscircuit kunnen in geval van storing gevaarlijke spanningen op het product komen te staan. Dit kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

 1. Waarborg bij voedingseenheden met vaste aansluiting, dat er een scheidingsinrichting (bijv. installatieautomaat) buiten de voedingseenheid voorhanden is.
 2. Waarborg bij voedingseenheden met stekker, dat het stopcontact voor de voedingseenheid zich in de buurt van de voedingseenheid bevindt.
 3. De scheidingsinrichting en het stopcontact voor de voedingseenheid moeten te allen tijde eenvoudig toegankelijk zijn.

LET OP

Beschadiging van het product door condenswater

Als het product van een koude omgeving naar een warme omgeving wordt verplaatst, kan in het product condenswater ontstaan. Daardoor kan het product beschadigd raken of kan de functionaliteit worden belemmerd.

 1. Wacht bij grote temperatuurverschillen met de aansluiting van de spanningsvoorziening tot het product op kamertemperatuur is.
 2. Waarborg, dat het product droog is.

Aanvullend vereist materiaal (niet bij de leveringsomvang inbegrepen):

 • 1 voedingseenheid

 • 1 AC-aansluitkabel

 • 1 aansluitkabel voor de aansluiting van de voedingseenheid op het product

Eisen aan de voedingseenheid:

 • kortsluitstroom: < 8 A

 • nominaal uitgangsvermogen: 5 W

 • uitgangsspanning DC: 10 V tot 30 V

 • Er moet worden voldaan aan de vereisten aan voedingsbronnen met begrensd vermogen conform IEC 60950

Eisen aan de aansluitkabel voor de aansluiting van de voedingseenheid op de Data Manager:

 • Aderdoorsnede: 0,2 mm² tot 1,5 mm² (32 AWG tot 16 AWG)

 • De kabel moet minimaal 2 aders hebben

 • maximale kabellengte: 3 m (9,8 ft)

Stekkerbezetting:

Stekker

Positie

Bezetting

1

Ingangsspanning 10 V DC tot 30 V DC

2

Aarde (GND)

Werkwijze:

 1. Monteer de voedingseenheid (zie handleiding van de fabrikant).
 2. Sluit de aansluitkabel aan op de voedingseenheid (zie handleiding van de fabrikant). Noteer de aderkleuren en kort de niet benodigde aders af tot de kabelmantel.
 3. 2264980620
 4. Ontgrendel de aderinvoeren van de meegeleverde 2-polige stekker.
 5. 2264981004
 6. Sluit de aansluitkabel aan op de meegeleverde 2-polige stekker. Steek daarvoor de aders in de invoeren en vergrendel de aderinvoeren. Let daarbij op de bezetting van de stekker.
 7. Kort de niet benodigde aders in tot aan de kabelmantel.
 8. Steek de 2-polige stekker in de bus X1 op het product.
 9. Sluit de AC-aansluitkabel aan op de voedingseenheid (zie handleiding van de fabrikant).
 10. WAARSCHUWING

  Levensgevaar door elektrische schok

  Op het aansluitpunt van het openbare stroomnet staan levensgevaarlijke spanningen.

  1. Schakel het aansluitpunt vrij en controleer of het aansluitpunt vrij van spanning is.
 11. Sluit het andere einde van de AC-aansluitkabel aan op de spanningsvoorziening.
 12. Verbind het aansluitpunt met het openbare stroomnet.