Productbeschrijving


2901893772

Opbouw van het product

Positie

Aanduiding

A

Uitschuifbare verbindingsstukken voor montage aan de wand

B

Bus voor aansluiting van de RS485-apparaten

C

Bus voor aansluiting van digitale signalen

D

Netwerkbussen met status-led's voor aansluiting op het netwerk

E

Typeplaatje

Het typeplaatje identificeert het product eenduidig. De gegevens op het typeplaatje hebt u nodig voor het veilige gebruik van het product en bij vragen aan de SMA Service Line. Op het typeplaatje vindt u de volgende informatie:

  • apparaattype (Type)

  • serienummer (Serial number)

  • productiedatum (Date of manufacture)

  • specifieke kenmerken van het apparaat

  • registratiecode (RID)

  • identificatiecode (PIC)

F

COM-led

De COM-led signaleert samen met de systeem-led de bedrijfstoestand van het product Ledsignalen).

G

Systeem-led

De systeem-led signaleert samen met de COM-led de bedrijfstoestand van het product Ledsignalen).

H

Functietoetsen

I

USB 2.0-bussen voor handmatige updates

J

Bus voor de aansluiting van de spanningsvoorziening