Ürün açıklaması


2901893772

Ürünün yapısı

Konum

Tanım

A

Duvara montaj için bastırılarak çıkarılabilir kulakçıklar

B

RS485 cihazları bağlantısı için giriş

C

Dijital sinyaller bağlantısı için giriş

D

Bir ağa bağlanmak için durum LED'li ağ girişleri

E

Tip etiketi

Etiket, ürünü net olarak tanımlar. Tip etiketinin üzerindeki bilgiler, ürünün güvenli kullanımı ve SMA Servis Hattına soracağınız sorular için gereklidir. Etiketin üzerinde yer alan bilgiler:

  • Cihaz tipi (Type)

  • Seri numarası (Serial number)

  • Üretim tarihi (Date of manufacture)

  • Cihaza özgü karakteristikler

  • Kayıt anahtarı (RID)

  • Tanımlama anahtarı (PIC)

F

COM LED'i

COM LED'i, sistem LED'i ile birlikte ürünün çalışma durumunu gösterir LED sinyalleri).

G

Sistem LED'i

Sistem-LED, COM LED'i ile birlikte ürünün çalışma durumunu gösterir LED sinyalleri).

H

Fonksiyon düğmeleri

I

Manuel güncellemeler için USB 2.0 girişleri

J

Bir gerilim beslemesine bağlantı için giriş