Directe verbinding via WLAN maken


Voorwaarden:

 • Er moet een eindapparaat (bijvoorbeeld een computer of tablet) aanwezig zijn.

 • Een van de volgende internetbrowsers moet in de meest actuele versie op het eindapparaat zijn geïnstalleerd: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer of Safari.

 • JavaScript moet ingeschakeld zijn in de internetbrowser van het eindapparaat.

SSID, IP-adres en WLAN-wachtwoord

 1. SSID binnen WLAN: SMA[seriennummer] (bijv. SMA0123456789)
 2. Apparaatspecifiek WLAN-wachtwoord: zie WPA2-PSK op het typeplaatje van de omvormer of op de meegeleverde stickers
 3. Standaard IP-adres voor directe verbinding via WLAN buiten een lokaal netwerk: 192.168.12.3

De procedure kan afhankelijk van het eindapparaat verschillend zijn. Wanneer de beschreven procedure niet voor uw eindapparaat van toepassing is, maakt u de directe verbinding via WLAN zoals in de handleiding van uw eindapparaat staat beschreven.

U hebt twee mogelijkheden om uw eindapparaat via WLAN met de Data Manager te verbinden:

 • door invoeren van de WLAN-gegevens van het typeplaatje of de meegeleverde stickers in uw eindapparaat.

 • door scannen van de QR-code op de met uw eindapparaat meegeleverde stickers.

Directe verbinding door invoeren van de WLAN-gegevens

Werkwijze:

 1. Activeer het WLAN-toegangspunt van de Data Manager. Tik hiervoor 2 keer achter elkaar op de Data Manager.
 2. De COM-led brandt afwisselend oranje en groen gedurende ongeveer 5 seconden. Aansluitend is het WLAN-toegangspunt gedurende ca. 30 minuten actief. Na deze tijd wordt het WLAN-toegangspunt automatisch gedeactiveerd.
 3. Zoek met uw eindapparaat naar WLAN-netwerken.
 4. Kies in de lijst met gevonden WLAN-netwerken de SSID van de Data Manager SMA [serienummer].
 5. Voer het WLAN-wachtwoord (WPA2-PSK) in.
 6. De internetbrowser van uw eindapparaat openen, het standaard IP-adres 192.168.12.3 in de adresregel van de internetbrowser invoeren en de enter-toets indrukken.
 • De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt geopend.

Direct verbinding door scannen van de QR-code

Voorwaarde:

 • Op het eindapparaat moet QR-codescanner of een passende camerafunctie beschikbaar zijn.

Werkwijze:

 1. Activeer het WLAN-toegangspunt van de Data Manager. Tik hiervoor 2 keer achter elkaar op de Data Manager.
 2. De COM-led brandt afwisselend oranje en groen gedurende ongeveer 5 seconden. Aansluitend is het WLAN-toegangspunt gedurende ca. 30 minuten actief. Na deze tijd wordt het WLAN-toegangspunt automatisch gedeactiveerd.
 3. Scan met uw eindapparaat de linker QR-code op de meegeleverde sticker.
 4. Bevestig de verbinding met het WLAN-toegangspunt van de Data Manager op uw eindapparaat. Daarbij kan het nodig zijn de mobiele gegevensverbinding op uw eindapparaat te deactiveren.
 5. De internetbrowser van uw eindapparaat openen, het standaard IP-adres 192.168.12.3 in de adresregel van de internetbrowser invoeren en de enter-toets indrukken. Of u scant de rechter QR-code op de meegeleverde sticker met uw eindapparaat om de gebruikersinterface direct te openen.
 • De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt geopend.