WLAN üzerinden doğrudan bağlantı kurulması


Ön koşullar:

 • Bir terminal cihaz (örneğin kişisel bilgisayar veya tablet bilgisayar) mevcut olmalıdır.

 • Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ya da Safari web tarayıcılarından birinin en güncel versiyonunun terminal cihazda kurulmuş olması gerekmektedir.

 • Terminal cihazın web tarayıcısında JavaScript etkin olmalıdır.

SSID, IP adresi ve WLAN şifresi

 1. WLAN'daki SSID: SMA[Serial number] (örn. SMA0123456789)
 2. Cihaza özgü WLAN şifresi: bkz. tip etiketindeki veya birlikte teslim edilen etiketteki WPA2-PSK
 3. Yerel ağ dışında WLAN aracılığıyla doğrudan bağlantı için standart IP adresi: 192.168.12.3

İşlem adımları, terminal cihaza göre değişiklik gösterebilir. Tanımlanan işlem adımları terminal cihazınız için uygun değilse, WLAN üzerinden doğrudan bağlantıyı terminal cihazınızın kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi kurun.

Terminal cihazınızı WLAN aracılığıyla Data Manager'e 2 farklı yöntemle bağlayabilirsiniz:

 • Tip etiketinde veya terminal cihaz üzerinde birlikte teslim edilen etikette yazılı WLAN bilgileri girilerek

 • Terminal cihazınız üzerinde birlikte teslim edilen etiket üzerindeki QR kodu taranarak

WLAN bilgilerinin girilmesi ile doğrudan bağlantı

İşlem şekli:

 1. Data Manager'in WLAN erişim noktasını etkinleştirin. Bunun için Data Manager gövdesine 2 defa art arda tıklayın.
 2. COM LED'i yaklaşık 5 saniye değişmeli olarak turuncu ve yeşil renkte yanıp söner. Ardından WLAN erişim noktası yaklaşık 30 dakika süreliğine etkinleşir. Bu süre geçtikten sonra WLAN erişim noktası otomatik olarak devre dışı bırakılır.
 3. Terminal cihazınızla mevcut WLAN ağlarını arayın.
 4. Bulunan WLAN ağları listesinden Data Manager'in SSID'sini SMA[seri numarası] seçin.
 5. WLAN şifresini (WPA2-PSK) girin.
 6. Terminal cihazınızın Web tarayıcısını açın, Web tarayıcısının adres satırına standart 192.168.12.3 IP adresini girin ve Enter tuşuna basın.
 • Kullanıcı arabiriminin oturum açma sayfası açılır.

QR kodunun taranması ile doğrudan bağlantı

Ön koşul:

 • Terminal cihazda bir QR tarayıcı ve uygun kamera fonksiyonu mevcut olmalıdır.

İşlem şekli:

 1. Data Manager'in WLAN erişim noktasını etkinleştirin. Bunun için Data Manager gövdesine 2 defa art arda tıklayın.
 2. COM LED'i yaklaşık 5 saniye değişmeli olarak turuncu ve yeşil renkte yanıp söner. Ardından WLAN erişim noktası yaklaşık 30 dakika süreliğine etkinleşir. Bu süre geçtikten sonra WLAN erişim noktası otomatik olarak devre dışı bırakılır.
 3. Terminal cihazınız ile birlikte teslim edilen etiket üzerinde soldaki QR kodunu tarayın.
 4. Data Manager'in WLAN erişim noktasına bağlantıyı terminal cihazınızda onaylayın. Bu sırada, terminal cihazınızda mobil veri bağlantısını devre dışı bırakmanız gerekebilir.
 5. Terminal cihazınızın web tarayıcısını açın, web tarayıcısının adres satırına standart 192.168.12.3 IP adresini girin ve Enter tuşuna basın. Veya kullanıcı arabirimini doğrudan açabilmek için, terminal cihazınız ile birlikte teslim edilen etiket üzerinde sağdaki QR kodunu tarayın.
 • Kullanıcı arabiriminin oturum açma sayfası açılır.