Etkin güç beslemesi sınırlamasının konfigüre edilmesi


Data Manager aracılığıyla %0 ile %100 arası etkin güç beslemesi sınırlaması için şebeke işletmecisi tarafından öngörülenleri sisteminizde uygulayabilirsiniz. Etkin güç beslemesi sınırlaması için yüzdelik olarak belirlenir. Sistem toplam gücü referans değer olarak alınır. Şebeke işletmeciniz sisteme etkin güç yapılmasını istemiyorsa, etkin güç beslemesini % 0 şeklinde sabit olarak sınırlamanız ve ek olarak etkin güç derecesi için önceden ayarlanmış olan değeri uyarlamanız gerekir. Böylece sadece birkaç saniye içerisinde %0'a etkin güç beslemesi sınırlaması mümkündür. Yük geçişlerini dengelemek ve etkin güç sınırlamasına güvenli mesafe oluşturma için negatif bir değer ayarlanabilir. Bu şekilde zamanında etkin güç beslemesi sınırlamasına ulaşılır. Etkin güç sınırlaması için değer, yük geçişlerine uygun bir şekilde belirlenmelidir. Eviricilerde başka ayarların yapılmasına gerek yoktur.

UYARI

Şebeke sistemi hizmetleri ile ilgili öngörülenler için sistem işletmecisinin sorumluluğu

Sistem işletmecisi, ayarların doğru olmasından ve şebeke sistemi hizmetleri ve sistem gücü ile ilgili bilgileri paylaşmaktan sorumludur. Yanlış ayarlarda ve bilgilerde cihaz ve sistem hasarları meydana gelebilir.

 1. Şebeke sistemi hizmetleri ile ilgili şebeke işletmecisi tarafından ve standartlar uyarınca talep edilenler doğru ayarlanmalıdır. Gerektiğinde şebeke işletmecisi ile irtibata geçilmelidir.
 2. Sistem gücü ile ilgili doğru değerleri girin. Sistem büyütüldüğünde sistem gücü için değerleri güncelleyin.
 3. Gerekli olan tüm varsayılan değerlerin mevcut olduğundan ve bunların döngüsel olarak gönderildiğinden emin olun.

%0 olarak etkin güç beslemesinin sınırlaması için desteklenen eviriciler

%0 olarak etkin güç beslemesinin sınırlaması, sadece Fallback fonksiyonunu da destekleyen eviriciler tarafından desteklenmektedir. Fallback fonksiyonunda, ürün ile evirici arasındaki iletişim kesildiğinde evirici %0 çıkış gücüne düşürülür. Daha fazla bilgi için www.SMA-Solar.com adresindeki eviricinin kılavuzuna bakın.

Ön koşullar:

 • Etkin güç sınırlamasıyla ilgili konfigürasyon, yetkili şebeke işletmecisiyle birlikte kararlaştırılmalıdır.

 • Sistemin şebeke bağlantı noktasında uygun bir sayaç mevcut olmalıdır.

İşlem şekli:

 1. Data Manager kullanıcı arabiriminde oturum açın.
 2. Konfigürasyon menüsünde Ağ sistemi hizmetleri menü öğesini seçin.
 3. Etkin güç satırında Konfigürasyon ve aktivasyon butonuna basın.
 4. Kurulum asistanı açılır.
 5. Her işlem adımını [Devam] ile onaylayın.
 6. Kontrol işletim modunu seçin.
 7. Manuel Kumanda sinyal kaynağını seçin.
 8. Etkin güç varsayılan bilgisi alanına 0 değerini girin:
  • Etkin güç beslemesi sınırlamasını örneğin toplam sistem gücünün %0'ına ayarlamak için, Etkin güç varsayılan bilgisi alanına 0 değerini girin.

  • Etkin güç beslemesi sınırlamasını örneğin toplam sistem gücünün -%10'una ayarlamak için, Etkin güç varsayılan bilgisi alanına -10 değerini girin. Bu durumda gücün her zaman şehir şebekesinden alınmasına dikkat edin.

 9. Nominal değerin değişim hızını ayarlamak için şalteri etkinleştirin.
 10. Ayar süresi alanına 1 değerini girin
 11. Active power gradient alanında 100 değerini girin.
 12. Toplam tesis gücü alanına toplam FV dize gücünü girin.
 13. [Save] öğesini seçin.