Olay mesajları


Olay numarası

Mesaj, nedeni ve giderilmesi

101

102

103

Grid fault

Eviricinin bağlantı noktasındaki şebeke gerilimi veya şebeke empedansı çok yüksek. Evirici elektrik şebekesinden ayrıldı.

Çözüm:

 • Eviricinin bağlantı noktasındaki şebeke geriliminin daima müsaade edilen aralıkta olup olmadığını kontrol edin.

  Şebeke gerilimi yerel şebeke koşulları nedeniyle müsaade edilen aralığın dışındaysa şebeke işleticisine başvurun. Burada şebeke işleticisi, besleme noktasındaki gerilimin uyarlanmasına veya izlenen işletim sınırlarının değiştirilmesine izin vermelidir.

  Şebeke gerilimi daima izin verilen aralıktaysa ve bu mesaj gösterilmeye devam ederse, Servis ile irtibata geçin.

202

203

Grid fault

Elektrik şebekesi ayrıldı, AC kablosu hasarlıdır veya eviricinin bağlantı noktasındaki şebeke gerilimi çok düşük. Evirici elektrik şebekesinden ayrıldı.

Çözüm:

 1. Devre kesici anahtarın açık olduğundan emin olun.
 2. AC kablosunun hasarlı olmadığından emin olun.
 3. AC kablosunun doğru bağlandığından emin olun.
 4. Eviricinin bağlantı noktasındaki şebeke geriliminin daima izin verilen aralıkta olmasını kontrol edin.
 5. Şebeke gerilimi yerel şebeke koşulları nedeniyle müsaade edilen aralığın dışındaysa şebeke işleticisine başvurun. Burada şebeke işleticisi, besleme noktasındaki gerilimin uyarlanmasına veya izlenen işletim sınırlarının değiştirilmesine izin vermelidir.

  Şebeke gerilimi daima izin verilen aralıktaysa ve bu mesaj gösterilmeye devam ederse, Servis ile irtibata geçin.

301

Grid fault

Şebeke geriliminin 10 dakikalık ortalama değeri, izin verilen aralığın dışına çıktı. Bağlantı noktasındaki şebeke gerilimi veya şebeke empedansı çok yüksek. Gerilim kalitesini korumak için evirici yerel elektrik şebekesinden ayrılır.

Çözüm:

 • Eviricinin bağlantı noktasındaki şebeke geriliminin daima müsaade edilen aralıkta olup olmadığını kontrol edin.

  Şebeke gerilimi yerel şebeke koşulları nedeniyle müsaade edilen aralığın dışındaysa şebeke işleticisine başvurun. Burada şebeke işleticisi, besleme noktasındaki gerilimin uyarlanmasına veya izlenen işletim sınırlarının değiştirilmesine izin vermelidir.

  Şebeke gerilimi daima izin verilen aralıktaysa ve bu mesaj gösterilmeye devam ederse, Servis ile irtibata geçin.

401

402

403

404

Grid fault

Evirici, şebekeye paralel işletimden çıktı ve elektrik şebekesini beslemeyi kesti.

Çözüm:

 • Şebeke bağlantısında, güçlü, kısa süreli frekans dalgalanmalarını kontrol edin.

501

Grid fault

Şebeke frekansı, izin verilen aralığın dışında kalıyor. Evirici elektrik şebekesinden ayrıldı.

Çözüm:

 • Şebeke frekansındaki dalgalanmaları olabildiğince kontrol edin.

  Eğer dalgalanmalar artarak oluşuyorsa ve bu mesaj sık gösteriliyorsa, şebeke işleticisine başvurun. Burada şebeke işleticisi, eviriciye ait çalışma parametrelerinin değişikliğine izin vermelidir.

  Şebeke işleticisi onay verirse, çalışma parametrelerinin değişikliğini Servis ile görüşün.

601

Grid fault

Evirici şebeke akımında aşırı yüksek oranda doğru akım bileşeni tespit etti.

Çözüm:

 1. Şebeke bağlantısında doğru akım kontrolü yapın.
 2. Bu mesaj sık gösteriliyorsa, şebeke işleticisine başvurun ve eviricideki izlemenin eşik değerinin yükseltilip yükseltilemeyeceğini sorun.

701

Frq. not permitted > Check parameter

Şebeke frekansı, izin verilen aralığın dışında kalıyor. Evirici elektrik şebekesinden ayrıldı.

Çözüm:

 • Şebeke frekansındaki dalgalanmaları olabildiğince kontrol edin.

  Eğer dalgalanmalar artarak oluşuyorsa ve bu mesaj sık gösteriliyorsa, şebeke işleticisine başvurun. Burada şebeke işleticisi, eviriciye ait çalışma parametrelerinin değişikliğine izin vermelidir.

  Şebeke işleticisi onay verirse, çalışma parametrelerinin değişikliğini Servis ile görüşün.

1302

Waiting for grid voltage > Installation failure grid connection > Check grid and fuses

Evirici, AC kablo bağlantısında bir hata tespit etti. Evirici yerel elektrik şebekesine bağlanamıyor.

Çözüm:

 1. AC bağlantısının doğru olduğundan emin olun.
 2. Ülke veri setinin doğru ayarlandığından emin olun. Burada, Set country data set veya CntrySet parametresini seçin ve değeri kontrol edin.

1501

Reconnection fault grid

Değiştirilen ülke veri seti veya ayarladığınız bir parametrenin değeri yerel gereksinimlere uygun değil. Evirici yerel elektrik şebekesine bağlanamıyor.

Çözüm:

 • Ülke veri setinin doğru ayarlanmış olduğundan emin olun. Burada, Set country data set veya CntrySet parametresini seçin ve değeri kontrol edin.

3301

Unstable operation > Generator output too low

Eviricinin DC girişindeki besleme, eviricinin kararlı bir işletim sağlaması için yeterli değil. Bunun nedeni, karla kaplı FV modüller veya çok düşük ışınım olabilir. Evirici, besleme işletimini derhal keser ve artık elektrik şebekesine bağlanamaz.

Çözüm:

 1. Işınım çok düşük olduğu takdirde, ışınımın artmasını bekleyin.
 2. Bu mesaj sık gösteriliyorsa, FV dizenin doğru tasarlanmış olduğundan ve bağlandığından emin olun.

3302

Unstable operation > Abort self-test

Eviricinin DC girişindeki besleme, eviricinin kararlı bir işletim sağlaması için yeterli değil. Bunun nedeni, karla kaplı FV modüller veya çok düşük ışınım olabilir. Evirici, besleme işletimini derhal keser ve artık elektrik şebekesine bağlanamaz.

Çözüm:

 1. Işınım çok düşük olduğu takdirde, ışınımın artmasını bekleyin.
 2. Bu mesaj sık gösteriliyorsa, FV dizenin doğru tasarlanmış olduğundan ve bağlandığından emin olun.

3303

Unstable operation > Data storage blocked

Eviricinin DC girişindeki besleme, eviricinin kararlı bir işletim sağlaması için yeterli değil. Bunun nedeni, karla kaplı FV modüller veya çok düşük ışınım olabilir. Evirici, besleme işletimini derhal keser ve artık elektrik şebekesine bağlanamaz.

Çözüm:

 1. Işınım çok düşük olduğu takdirde, ışınımın artmasını bekleyin.
 2. Bu mesaj sık gösteriliyorsa, FV dizenin doğru tasarlanmış olduğundan ve bağlandığından emin olun.

3401

3402

DC overvoltage > Disconnect generator

DC girişinde yüksek gerilim. Evirici zarar görebilir.

Çözüm:

 1. Eviriciyi derhal gerilim kaynaklarından ayırın.
 2. DC geriliminin, eviricinin maksimum giriş gerilimi altında olup olmadığını kontrol edin.
 3. DC gerilimi eviricinin maksimum giriş gerilimi altındaysa, DC bağlantı fişini tekrar eviriciye bağlayın.

  DC gerilimi eviricinin maksimum giriş gerilimi üzerindeyse, FV dizenin doğru tasarlanmış olduğundan emin olun veya FV dizenin sistem kurucusuna başvurun.

 4. Bu mesaj sık tekrarlanırsa, Servis ile irtibata geçin.

3501

Insulation resistance > Check DC generator

Evirici, FV dizede topraklama hatası algıladı.

Çözüm:

 • FV sistemini, topraklama hatasına karşı kontrol edin.

3601

High discharge curr. > Check generator

Eviricinin ve FV dizenin sızıntı akımları çok yüksek. Bir topraklama hatası, bir kaçak akım veya bir arızalı fonksiyon olabilir.

Evirici, bir sınır değerinin aşılmasıyla, besleme işletimini derhal kesiyor ve ardından otomatik olarak elektrik şebekesine tekrar bağlanıyor. Bu işlem günde 5 defa ortaya çıkarsa, evirici elektrik şebekesinden ayrılır ve beslemeyi keser.

Çözüm:

 • FV sistemini, topraklama hatasına karşı kontrol edin.

3701

Resid. curr. too high > Check generator

Evirici, FV dizenin kısa süreli topraklanmasıyla birlikte bir kaçak akım algıladı.

Çözüm:

 • FV sistemini, topraklama hatasına karşı kontrol edin.

3801

3802

DC overcurrent > Check generator

DC girişinde yüksek akım. Evirici kısa süreliğine beslemeyi kesiyor.

Çözüm:

 • Bu mesaj sık sık gösteriliyorsa, FV dizenin doğru tasarlanmış olduğundan ve bağlandığından emin olun.

3901

3902

Waiting for DC start conditions > Start cond. not met

Elektrik şebekesine besleme yapmak için gerekli koşullar henüz yerine getirilmedi.

Çözüm:

 1. Işınım çok düşük olduğu takdirde, ışınımın artmasını bekleyin.
 2. Bu mesaj sabah saatlerinde sık gösteriliyorsa, beslemenin başlatılmasıyla ilgili sınır gerilimini arttırın. Bunun için, Minimum voltage input veya A.VStr, B.VStr parametresinde değişiklik yapın.
 3. Bu mesaj ortalama ışınımda sık gösteriliyorsa, FV dizenin doğru tasarlanmış olduğundan emin olun.

6001-6438

Self diagnosis > Interference device

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

6501-6511

Self diagnosis > Interference device

Evirici aşırı sıcaklık nedeniyle kendisini kapattı.

Çözüm:

 1. Fanları temizleyin.
 2. Eviricinin yeteri kadar havalandırıldığından emin olun.

6512

Minimum operating temperature not reached

Evirici ancak -25 °C üzerindeki bir sıcaklıkta, tekrar elektrik şebekesine besleme yapar.

6603

6604

Self diagnosis > Overload

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

6606

Interference device

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

6701

6702

Communication disturbed

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

6801

6802

Self diagnosis > Input A defective

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

6901

6902

Self diagnosis > Input B defective

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

7001

7002

Sensor fault fan permanently on

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

7101

SD memory card defective

SD kart biçimlendirilmedi.

Çözüm:

 • SD kartı yeniden biçimlendirin.

 • Dosyaları SD karta yeniden yükleyin.

7102

Parameter file not found or defective

Parametre dosyası bulunamadı veya arızalı. Güncelleme başarısız oldu. Evirici beslemeye devam ediyor.

Çözüm:

 • Parametre dosyasını yeniden, doğru klasöre kopyalayın.

7105

Param. setting failed

Parametreler, bellek kartı üzerinden yerleştirilemedi. Evirici beslemeye devam ediyor.

Çözüm:

 • Parametrelerin doğru ayarlandığından emin olun.

 • SMA Grid Guard kodunun varlığından emin olun.

7106

Update file defect

Bellek kartındaki güncelleme dosyası arızalı.

Çözüm:

 • Bellek kartını yeniden biçimlendirin.

 • Dosyaları bellek kartına yeniden yükleyin.

7110

No update file found

Güncelleme dosyası bulunamadı.

Çözüm:

 • Güncelleme dosyasını, bellek kartındaki klasöre kopyalayın. Bunun için, \UPDATE klasörünü seçin.

7201

7202

Data stor. not poss.

Dahili hata. Evirici, elektrik şebekesine tekrar besleme yapar.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

7303

Update main CPU failed

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

7305

Update RS485i module failed

RS485i modülünün güncellemesi yapılamadı.

Çözüm:

 • Güncellemeyi yeniden deneyin.

 • Hata yeniden ortaya çıktığında, servis ile irtibata geçin.

7311

Update language table failed

Dil tablosunun güncellemesi yapılamadı.

Çözüm:

 • Güncellemeyi yeniden deneyin.

 • Hata yeniden ortaya çıktığında, servis ile irtibata geçin.

7316

Update Speedwire module failed

Speedwire modülünün güncellemesi yapılamadı.

Çözüm:

 • Güncellemeyi yeniden deneyin.

 • Hata yeniden ortaya çıktığında, servis ile irtibata geçin.

7326

Webconnect update failed

Webconnect modülünün güncellemesi yapılamadı.

Çözüm:

 • Güncellemeyi yeniden deneyin.

 • Hata yeniden ortaya çıktığında, servis ile irtibata geçin.

7701

7702

7703

Self diagnosis > Interference device

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

8001

Derating occurred

Evirici, aşırı sıcaklık nedeniyle gücünü 10 dakikadan uzun süreyle azalttı.

Çözüm:

 • Gövdenin arka tarafındaki soğutucu kanatları ve üst taraftaki havalandırma kanallarını, yumuşak bir fırçayla temizleyin.

 • Eviricinin yeteri kadar havalandırıldığından emin olun.

8101

8102

8103

8104

Communication disturbed

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

9002

Installer code invalid

Girilen SMA Grid Guard kodu doğru değil. Parametrelerin korunmasına devam edilir ve değiştirilemez.

Çözüm:

 • Doğru SMA Grid Guard kodunu girin.

9003

Grid param. locked

Parametreler şimdi kilitlendi. Parametreleri değiştiremezsiniz.

Çözüm:

 • Parametreleri SMA Grid Guard koduyla açın.

9005

Changing of grid parameters not possible > Ensure DC supply

Ülke veri setinin ayarı için FV güç çok düşük. Yeterli ışınım mevcut olduğunda, evirici ayarı otomatik olarak kabul eder.