Eseményüzenetek


Eseményszám

Üzenet, ok, megoldás

101

102

103

Grid fault

Túl magas a hálózati feszültség vagy a hálózati impedancia az inverter csatlakozási pontján. Az inverter lecsatlakozott a közcélú villamos hálózatról.

Megoldás:

 • Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség az inverter csatlakozási pontján a megengedett tartományban van-e.

  Lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével, ha a hálózati feszültség a helyi hálózati feltételek miatt a megengedett tartományon kívül van. A hálózat üzemeltetőjének hozzá kell járulnia a betáplálási ponton fennálló feszültség korrigálásához vagy a felügyelt üzemi határértékek módosításához.

  Ha a hálózati feszültség folyamatosan a megengedett tartományban van és ez az üzenet továbbra is megjelenik, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

202

203

Grid fault

A közcélú villamos hálózat le van választva, az AC kábel sérült, vagy túl alacsony a hálózati feszültség az inverter csatlakozási pontján. Az inverter lecsatlakozott a közcélú villamos hálózatról.

Megoldás:

 1. Biztosítsa, hogy a vezetékvédő kapcsoló be legyen kapcsolva.
 2. Biztosítsa az AC-kábel épségét.
 3. Biztosítsa, hogy az AC-kábel megfelelően legyen csatlakoztatva.
 4. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség az inverter csatlakozási pontján a megengedett tartományban van-e.
 5. Lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével, ha a hálózati feszültség a helyi hálózati feltételek miatt a megengedett tartományon kívül van. A hálózat üzemeltetőjének hozzá kell járulnia a betáplálási ponton fennálló feszültség korrigálásához vagy a felügyelt üzemi határértékek módosításához.

  Ha a hálózati feszültség folyamatosan a megengedett tartományban van és ez az üzenet továbbra is megjelenik, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

301

Grid fault

A hálózati feszültség 10 perces középértéke elhagyta a megengedett tartományt. Túl magas a hálózati feszültség vagy a hálózati impedancia a csatlakozási ponton. Az inverter lecsatlakozik a közcélú villamos hálózatról a feszültségminőség betartása érdekében.

Megoldás:

 • Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség az inverter csatlakozási pontján a megengedett tartományban van-e.

  Lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével, ha a hálózati feszültség a helyi hálózati feltételek miatt a megengedett tartományon kívül van. A hálózat üzemeltetőjének hozzá kell járulnia a betáplálási ponton fennálló feszültség korrigálásához vagy a felügyelt üzemi határértékek módosításához.

  Ha a hálózati feszültség folyamatosan a megengedett tartományban van és ez az üzenet továbbra is megjelenik, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

401

402

403

404

Grid fault

Az inverter kilépett a hálózati párhuzamos üzemből, és megszakította a közüzemi hálózatba való betáplálást.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a hálózati csatlakozás rövid idejű, erős frekvenciaingadozásait.

501

Grid fault

A hálózati frekvencia a megengedett tartományon kívül van. Az inverter lecsatlakozott a közcélú villamos hálózatról.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a hálózati frekvencia gyakori ingadozásait lehetőség szerint.

  Sűrűn előforduló ingadozások és az üzenet sorozatos megjelenése esetén lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével. A hálózat üzemeltetőjének jóvá kell hagynia az inverter üzemi paramétereinek módosítását.

  A hálózat üzemeltetőjének engedélye után egyeztesse az üzemi paraméterek módosítását a szervizzel.

601

Grid fault

Az inverter túlságosan magas egyenösszetevőt észlel a hálózati áramban.

Megoldás:

 1. Ellenőrizze a hálózati csatlakozás egyenösszetevőjét.
 2. Az üzenet gyakori megjelenése esetén lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével és tisztázza, hogy az inverter felügyeleti határértéke felemelhető-e.

701

Frequency not permitted > Check parameter

A hálózati frekvencia a megengedett tartományon kívül van. Az inverter lecsatlakozott a közcélú villamos hálózatról.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a hálózati frekvencia gyakori ingadozásait lehetőség szerint.

  Sűrűn előforduló ingadozások és az üzenet sorozatos megjelenése esetén lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével. A hálózat üzemeltetőjének jóvá kell hagynia az inverter üzemi paramétereinek módosítását.

  A hálózat üzemeltetőjének engedélye után egyeztesse az üzemi paraméterek módosítását a szervizzel.

1302

Waiting for grid voltage > Installation failure grid connection > Check grid and fuses

Az inverter hibát észlelt az AC-kábelezésen. Az inverter nem tud rákapcsolódni a közcélú villamos hálózatra.

Megoldás:

 1. Biztosítsa, hogy az AC-csatlakozás megfelelő legyen.
 2. Győződjön meg arról, hogy az országspecifikus adatcsoport helyesen van beállítva. Ehhez válassza ki a Set country standard vagy CntrySet paramétert, és ellenőrizze az értéket.

1501

Reconnection fault grid

A módosított országspecifikus adatcsoport vagy a beállított paraméter értéke nem felel meg a helyi követelményeknek. Az inverter nem tud rákapcsolódni a közcélú villamos hálózatra.

Megoldás:

 • Győződjön meg arról, hogy az országspecifikus adatcsoport helyesen van beállítva. Ehhez válassza ki a Set country standard vagy CntrySet paramétert, és ellenőrizze az értéket.

3301

Unstable operation > Generator output too low

Az inverter DC-bemenetén lévő ellátás nem elegendő a stabil üzemeléshez. Ennek oka az lehet, hogy a PV-modulokat hó fedi, vagy a besugárzás túl alacsony. Az inverter megszakítja a betáplálási üzemet, és nem tud csatlakozni a közcélú villamos hálózatra.

Megoldás:

 1. Ha a besugárzás túl alacsony, várja meg, amíg fokozódik a besugárzás.
 2. Ha gyakran megjelenik ez az üzenet, ellenőrizze és biztosítsa a PV-generátor megfelelő kialakítását és huzalozását.

3302

Unstable operation > Abort self-test

Az inverter DC-bemenetén lévő ellátás nem elegendő a stabil üzemeléshez. Ennek oka az lehet, hogy a PV-modulokat hó fedi, vagy a besugárzás túl alacsony. Az inverter megszakítja a betáplálási üzemet, és nem tud csatlakozni a közcélú villamos hálózatra.

Megoldás:

 1. Ha a besugárzás túl alacsony, várja meg, amíg fokozódik a besugárzás.
 2. Ha gyakran megjelenik ez az üzenet, ellenőrizze és biztosítsa a PV-generátor megfelelő kialakítását és huzalozását.

3303

Unstable operation > Data storage blocked

Az inverter DC-bemenetén lévő ellátás nem elegendő a stabil üzemeléshez. Ennek oka az lehet, hogy a PV-modulokat hó fedi, vagy a besugárzás túl alacsony. Az inverter megszakítja a betáplálási üzemet, és nem tud csatlakozni a közcélú villamos hálózatra.

Megoldás:

 1. Ha a besugárzás túl alacsony, várja meg, amíg fokozódik a besugárzás.
 2. Ha gyakran megjelenik ez az üzenet, ellenőrizze és biztosítsa a PV-generátor megfelelő kialakítását és huzalozását.

3401

3402

DC overvoltage > Disconnect generator

Túlfeszültség a DC-bemeneten. Az inverter tönkremehet.

Megoldás:

 1. Áramtalanítsa azonnal az invertert.
 2. Ellenőrizze, hogy a DC-feszültség az inverter maximális bemeneti feszültsége alatt van-e.
 3. Csatlakoztassa újra a DC-csatlakozókat az inverterhez, ha a DC-feszültség az inverter maximális bemeneti feszültsége alatt van.

  Biztosítsa a PV-generátor megfelelő kialakítását vagy lépjen kapcsolatba a PV-generátor szerelőjével, ha a DC-feszültség az inverter maximális bemeneti feszültsége felett van.

 4. Ha gyakran megismétlődik az üzenet, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

3501

Insulation resistance > Check DC generator

Az inverter földzárlatot észlelt a PV-generátorban.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a PV-berendezést földzárlat szempontjából.

3601

High discharge current > Check generator

Az inverter és a generátor levezetési áramai túl magasak. Földzárlat hibaáram vagy hibás működés áll fenn.

Az inverter azonnal megszakítja a betáplálást a határérték túllépése után, és aztán ismét automatikusan csatlakozik a közcélú villamos hálózatra. Ha ez a folyamat naponta ötször fellép, az inverter megszakítja a kapcsolatot a közcélú villamos hálózattal, és megszakítja a betáplálást.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a PV-berendezést földzárlat szempontjából.

3701

Residual current too high > Check generator

Az inverter hibaáramot észlelt a PV-generátor rövid idejű földelése miatt.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a PV-berendezést földzárlat szempontjából.

3801

3802

DC overcurrent > Check generator

Túláram a DC-bemeneten. Az inverter rövid időre megszakítja a betáplálást.

Megoldás:

 • Ha gyakran megjelenik ez az üzenet, ellenőrizze és biztosítsa a PV-generátor megfelelő kialakítását és huzalozását.

3901

3902

Waiting for DC start conditions > Start conditions not met

A közcélú villamos hálózatba történő betáplálás feltételei még nem teljesültek.

Megoldás:

 1. Ha a besugárzás túl alacsony, várja meg, amíg fokozódik a besugárzás.
 2. Ha ez az üzenet gyakran a reggeli órákban jelenik meg, növelje a betáplálás elindításához megadott feszültség határértékét. Módosítsa a Minimum voltage input vagy A.VStr, B.VStr paramétert.
 3. Ha ez az üzenet gyakran közepes besugárzás idején lép fel, győződjön meg róla, hogy a PV-generátor megfelelően van-e méretezve.

6001-6438

Self diagnosis > Interference of device

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

6501-6511

Self diagnosis > Interference of device

Az inverter túl magas hőmérséklet miatt kikapcsolt.

Megoldás:

 1. Tisztítsa meg a ventilátorokat.
 2. Biztosítsa az inverter megfelelő szellőzését.

6512

Minimum operating temperature not reached

Az inverter csak -25 °C-os hőmérséklettől végez ismét betáplálást a közcélú villamos hálózatba.

6603

6604

Self diagnosis > Overload

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

6606

Interference of device

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

6701

6702

Communication disturbed

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

6801

6802

Self diagnosis > Input A defective

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

6901

6902

Self diagnosis > Input B defective

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7001

7002

Sensor fault fan permanently on

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7101

SD card defective

Az SD-kártya nincs formatálva.

Megoldás:

 • Formatálja újra az SD-kártyát.

 • Mentse el ismét a fájlokat az SD-kártyára.

7102

Parameter file not found or defective

A paraméterfájl nem található vagy sérült. A frissítés nem sikerült. Az inverter továbbra is betáplál.

Megoldás:

 • Másolja be újra a paraméterfájlt a helyes könyvtárba.

7105

Parameter setting failed

Nem sikerült beállítani a paramétereket a memóriakártyán keresztül. Az inverter továbbra is betáplál.

Megoldás:

 • Biztosítsa a paraméterek helyes beállítását.

 • Biztosítsa az SMA Grid Guard kód meglétét.

7106

Update file defective

A memóriakártyán lévő frissítési fájl hibás.

Megoldás:

 • Formatálja újra a memóriakártyát.

 • Mentse el ismét a fájlokat a memóriakártyán.

7110

No update file

Nem található új frissítési fájl.

Megoldás:

 • Másolja a frissítési fájlt a memóriakártya könyvtárába. Ennek során válassza az \UPDATE könyvtárt.

7201

7202

Data storage not possible

Belső hiba. Az inverter folytatja a betáplálást a közcélú villamos hálózatba.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7303

Update main CPU failed

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7305

Update RS485i-modul failed

Az RS485i-modul frissítését nem lehetett végrehajtani.

Megoldás:

 • Próbálja meg újra a frissítést.

 • A hiba ismételt fellépése esetén lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7311

Update language table failed

A nyelvtáblázat frissítését nem lehetett végrehajtani.

Megoldás:

 • Próbálja meg újra a frissítést.

 • A hiba ismételt fellépése esetén lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7316

Update Speedwire module failed

A Speedwire modul frissítését nem lehetett végrehajtani.

Megoldás:

 • Próbálja meg újra a frissítést.

 • A hiba ismételt fellépése esetén lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7326

Webconnect update failed

A Webconnect modul frissítését nem lehetett végrehajtani.

Megoldás:

 • Próbálja meg újra a frissítést.

 • A hiba ismételt fellépése esetén lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7701

7702

7703

Self diagnosis > Interference of device

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

8001

Derating occurred

Az inverter túl magas hőmérséklet miatt csökkentette a teljesítményét több mint 10 percre.

Megoldás:

 • Puha kefével tisztítsa meg a ház hátoldalán található hűtőbordákat és a ház tetején található szellőzőcsatornákat.

 • Biztosítsa az inverter megfelelő szellőzését.

8101

8102

8103

8104

Communication disturbed

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

9002

Installer code invalid

A megadott SMA Grid Guard kód helytelen. A paraméterek továbbra is védettek, és nem módosíthatók.

Megoldás:

 • Adja meg a helyes SMA Grid Guard kódot.

9003

Grid parameter locked

A paraméterek most zárolva vannak. A paraméterek nem módosíthatók.

Megoldás:

 • Oldja ki a paraméterek zárolását az SMA Grid Guard kóddal.

9005

Changing of grid parameters not possible > Ensure DC supply

Az országspecifikus adatcsoport beállításához nem elegendő a PV-teljesítmény. Az inverter automatikusan elvégzi a beállítást, amint elegendő besugárzásra kerül sor.