A DC-csatlakoztatás feltételei


Csatlakoztatási lehetőségek:

Az inverter 2 DC-bemenettel rendelkezik, amelyek mindegyikére 1 füzért lehet csatlakoztatni normál üzemmódban.

Emellett lehetőség van az A és B DC-bemenetek párhuzamos használatára és ezáltal arra, hogy több füzért csatlakoztasson az inverterre.

4176609164

Csatlakoztatás áttekintése normál üzemmód esetén

4176609548

Csatlakoztatás áttekintése az A és B DC-bemenetek párhuzamos kapcsolása esetén

A PV-modulokkal szembeni követelmények bemenetenként:

  • Minden PV-modulnak azonos típusúnak kell lennie.

  • Minden PV-modult egyforma helyzetbe és dőlésszögbe kell állítani.

  • A statisztikailag leghidegebb napon a PV-generátor üresjárati feszültsége soha nem lépheti túl az inverter maximális bemeneti feszültségét.

  • Minden füzérhez egyenlő számú sorba kapcsolt PV-modult kell csatlakoztatni.

  • A füzérenkénti maximális bemeneti áramot, amely nem haladhatja meg a DC-csatlakozók átmenő áramerősségét, be kell tartani Műszaki adatok).

  • Az inverter bemeneti feszültségére és bemeneti áramerősségére vonatkozó határértékeket be kell tartani Műszaki adatok).

  • A PV-modulok pozitív csatlakozókábeleit a pozitív DC-csatlakozókkal kell ellátni DC-csatlakozók konfekcionálása).

  • A PV-modulok negatív csatlakozókábeleit a negatív DC-csatlakozókkal kell ellátni DC-csatlakozók konfekcionálása).

Y-adapterek használata a füzérek párhuzamos kapcsolásához

Az Y-adaptereket tilos a DC-áramkör megszakítására használni.

  1. Az Y-adaptereket tilos az inverter közvetlen környezetében látható vagy szabadon hozzáférhető módon alkalmazni.
  2. A DC-áramkör megszakításához mindig áramtalanítani kell az invertert a jelen dokumentumban leírt módon Az inverter áramtalanítása).