Directe verbinding via ethernet maken


Voorwaarden:

 • Het product moet in bedrijf zijn gesteld.

 • Er moet een eindapparaat (bijv. computer) met ethernet-interface beschikbaar zijn.

 • Het product moet direct met het eindapparaat zijn verbonden.

 • Een van de volgende internetbrowsers moet in de meest actuele versie op het eindapparaat zijn geïnstalleerd: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer of Safari.

 • Voor de wijziging van netgerelateerde instellingen na afloop van de eerste 10 uren of na afronding van de installatie-wizard moet de SMA Grid Guard-code van de installateur beschikbaar zijn (zie "Application for SMA Grid Guard Code" op www.SMA-Solar.com).

IP-adres van de omvormer

 1. Standaard IP-adres van de omvormer voor directe verbinding via ethernet: 169.254.12.3

Werkwijze:

 1. Open de internetbrowser van uw eindapparaat en voer in de adresregel het IP-adres 169.254.12.3 in en druk op de Enter-toets.
 2. Internetbrowser met beveiligingsprobleem

  Nadat het IP-adres is ingevoerd, kan er een aanwijzing worden weergegeven, die erop wijst dat de verbinding met de gebruikersinterface niet veilig is. SMA Solar Technology AG garandeert de veiligheid van de gebruikersinterface.

  1. Laden van de gebruikersinterface voortzetten.
 • De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt geopend.