Ontvangst van stuursignalen activeren (alleen voor Italië)


Vakman

Stel de volgende parameters in om voor installaties in Italië stuurcommando's van de netwerkexploitant te kunnen ontvangen.

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven Bedrijfsparameters wijzigen).

Parameter

Waarde/bereik

Resolutie

Default

Application-ID

0 tot 16384

1

16384

Goose-Mac-adres

01:0C:CD:01:00:00 tot 01:0C:CD:01:02:00

1

01:0C:CD:01:00:00

Werkwijze:

  1. Kies de parametergroep Externe communicatie > IEC 61850-configuratie.
  2. Stel in het veld Application-ID de application-ID van de gateway van de netwerkexploitant in. Deze waarde kunt u opvragen bij uw netwerkexploitant. U kunt een waarde tussen 0 en 16384 invoeren. De waarde 16384 betekent "gedeactiveerd".
  3. Stel in het veld GOOSE-MAC-adres het MAC-adres van de gateway van de netwerkexploitant in, waarvan de omvormer de stuurcommando’s moet aannemen. Deze waarde kunt u opvragen bij uw netwerkexploitant.
  • De ontvangst van stuursignalen van de netwerkexploitant is geactiveerd.