Directe verbinding via WLAN maken


Voorwaarden:

 • Het product moet in bedrijf zijn gesteld.

 • Er moet een eindapparaat (bijvoorbeeld computer, tablet of smartphone) aanwezig zijn.

 • Een van de volgende internetbrowsers moet in de meest actuele versie op het eindapparaat zijn geïnstalleerd: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer of Safari.

 • JavaScript moet ingeschakeld zijn in de internetbrowser van het eindapparaat.

 • Voor de wijziging van netgerelateerde instellingen na afloop van de eerste 10 uren of na afronding van de installatie-wizard moet de SMA Grid Guard-code van de installateur beschikbaar zijn (zie "Application for SMA Grid Guard Code" op www.SMA-Solar.com).

SSID, IP-adres en WLAN-wachtwoord

 1. SSID binnen WLAN: SMA[seriennummer] (bijv. SMA0123456789)
 2. Apparaatspecifiek WLAN-wachtwoord: zie WPA2-PSK op het typeplaatje van het product of op de achterkant van de meegeleverde handleiding
 3. Standaard toegangsadres voor directe verbinding via WLAN buiten een lokaal netwerk: http://smalogin.net of 192.168.12.3

Import en export van bestanden bij eindapparaten met iOS-besturingssysteem niet mogelijk

Bij mobiele eindapparaten met iOS-besturingssysteem is uit technische overwegingen de import en export van bestanden (bijv. de import van een omvormerconfiguratie, het opslaan van de actuele omvormerconfiguratie of de export van gebeurtenissen en parameters) niet mogelijk.

 1. Voor het importeren en exporteren van bestanden een eindapparaat zonder iOS-besturingssysteem gebruiken.

U hebt meerdere mogelijkheden het product met een eindapparaat te verbinden. De procedure kan afhankelijk van het eindapparaat verschillend zijn. Wanneer de beschreven procedures niet voor uw eindapparaat van toepassing zijn, maakt u de directe verbinding via WLAN zoals in de handleiding van uw eindapparaat staat beschreven.

De volgende verbindingsmogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar:

 • Verbinding met SMA 360° app

 • Verbinding met WPS

 • Verbinding met het zoeken naar een WLAN-netwerk

Verbinding met SMA 360° app

Voorwaarde:

 • Een eindapparaat met camera moet beschikbaar zijn.

 • Op het eindapparaat moet de SMA 360° app zijn geïnstalleerd.

 • Een Sunny Portal-account moet bestaan.

Werkwijze:

 1. SMA 360° app openen en met de Sunny Portal-account aanmelden.
 2. Service > QR-code scan kiezen.
 3. De QR-code, die op het product is aangebracht, met de QR-codescanner van de SMA 360° app scannen.
 4. Het eindapparaat verbindt automatisch met de omvormer. De internetbrowser van uw eindapparaat wordt geopend en de aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt weergegeven.
 5. Wanneer de webbrowser van uw eindapparaat niet automatisch wordt geopend en de aanmeldpagina niet wordt weergegeven, open dan de internetbrowser en voer in de adresregel https://smalogin.net in.

Verbinding met WPS

Voorwaarde:

 • Het eindapparaat moet over een WPS-functie beschikken.

Werkwijze:

 1. Activeer de WPS-functie op de omvormer. Tik daarvoor 2 keer direct na elkaar op de behuizingsdeksel van de omvormer.
 2. De blauwe led knippert snel gedurende circa 2 minuten. De WPS-functie is gedurende deze tijd actief.
 3. Activeer de WPS-functie op uw eindapparaat.
 4. Het eindapparaat verbindt automatisch met de omvormer. De internetbrowser van uw eindapparaat wordt geopend en de aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt weergegeven.
 5. Wanneer de webbrowser van uw eindapparaat niet automatisch wordt geopend en de aanmeldpagina niet wordt weergegeven, open dan de internetbrowser en voer in de adresregel https://smalogin.net in.

Verbinding met het zoeken naar een WLAN-netwerk

 1. Zoek met uw eindapparaat naar WLAN-netwerken.
 2. Kies in de lijst met gevonden WLAN-netwerken de SSID van de omvormer SMA[serienummer].
 3. Voer het apparaatspecifiek WLAN-wachtwoord in (zie WPA2-PSK op het typeplaatje van het product of op de achterkant van de meegeleverde handleiding).
 4. Open de webbrowser van uw eindapparaat en voer in de adresregel het IP-adres https://smalogin.net in.
 5. De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt weergegeven.
 6. Wanneer de aanmeldpagina van de gebruikersinterface niet opent, voer dan in de adresregel van de internetbrowser het IP-adres 192.168.12.3 in, of wanneer uw eindapparaat mDNS-diensten ondersteunt het SMA[serienummer].local of http://SMA[serienummer].