Modbus-funkció konfigurálása


Szakember

A Modbus-interfész alapesetben inaktív és az 502-es kommunikációs portok vannak beállítva.

Az SMA Modbus®-os vagy SunSpec® Modbus®-os SMA inverterekhez való hozzáféréshez aktiválni kell a Modbus-interfészt. A két IP-protokoll kommunikációs portja az interfész aktiválása után módosítható. A Modbus-interfész üzembe helyezéséről és konfigurálásáról szóló további információk az "SMA und SunSpec Modbus®-Schnittstelle" ("SMA és SunSpec Modbus®-interfész") műszaki tájékoztatóban a www.SMA-Solar.com oldalon olvashatók.

A támogatott Modbus-regiszterekről a "Modbus® paraméterek és mért értékek" műszaki tájékoztatóban talál információkat a www.SMA-Solar.com. oldalon.

Adatbiztonság aktivált Modbus-interfész esetén

A Modbus-interfész aktiválása miatt fennáll a veszély, hogy jogosulatlan felhasználók hozzáférhetnek a PV-berendezés adataihoz, amelyeket azután manipulálnak.

Az adatbiztonság biztosítása érdekében tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket, pl. a következőket:

  1. Állítson be tűzfalat.
  2. Zárja be a nem szükséges hálózati portokat.
  3. Csak VPN-alagúton keresztül engedélyezzen távoli hozzáférést.
  4. Ne állítson be porttovábbítást az alkalmazott kommunikációs portokon.
  5. A Modbus interfész deaktiválásához állítsa vissza az invertert a gyári beállításokra, vagy deaktiválja az aktivált paramétereket.

Eljárás:

  1. Aktiválja a Modbus-interfészt, és szükség esetén állítsa be a kommunikációs portokat (lásd az "SMA und SunSpec Modbus®-Schnittstelle" ("SMA és SunSpec Modbus®-interfész") műszaki tájékoztatót a www.SMA-Solar.com oldalon).