Ürünün işletim dışı bırakılması


İHTAR

Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

Elektrik şebekesine bağlantı yerinde, hayati tehlikeye yol açan gerilimler bulunmaktadır.

 1. Bağlantı yerini, bir ayırma düzeneğiyle (örneğin hat koruma şalteri) elektrik şebekesinden ayırın.
 1. Güç kaynağının 2 pinli fişini Data Manager'in X1 girişinden çekerek çıkarın.
 2. Ağ kablosunun RJ45 fişinin kilidini çözün ve Data Manager'in X4 veya X5 ağ girişinden çekerek çıkarın.
 3. 6 pinli fişi Data Manager'in X3 girişinden çekerek çıkarın.
 4. Data Manager'in sökülmesi:
  • 3192358028
  • Montaj rayına monte edilmiş olması halinde Data Manager'i montaj rayından kurtarın. Bu sırada Data Manager'in alt kenarını öne doğru yatırın ve Data Manager'i yukarı doğru çekerek montaj rayından çıkarın.

  • Duvara monte edilmiş olması halinde cıvataları kulakçıklardan çıkarın ve Data Manager'i çıkarın.

 5. Data Manager imha edileceği zaman, Data Manager'i kullanım yerinde geçerli elektronik hurdalar ile ilgili imha yönetmeliklerinde öngörülen şekilde imha edin.