Sunny Portal


Sunny Portal, sistemlerin denetimi ve ayrıca sistem verilerinin görselleştirilmesi için bir İnternet portalıdır.

Sunny Portal, ürünün, kısmi sistemlerin, sistemlerin, sistem gruplarının ve tüm sistem portföyünün gelişmiş konfigürasyonu için kullanıcı arabirimi işlevine sahiptir. Sunny Portal, tüm düzeylerde sistemi ve sistemin bileşenlerini denetlemekte ve analiz etmektedir.

Sunny Portal, klasik Sunny Portal (https://www.sunnyportal.com) ve yeni geliştirilen Sunny Portal powered by ennexOS (https://ennexOS.sunnyportal.com) olmak üzere iki farklı nesilde mevcuttur. Bu iki sistem, destekledikleri fonksiyonlar bakımından birbirinden ayrılmaktadır. Mevcut kullanıcı hesabınızla her iki portala, hem de Sunny Design SMA sistem planlama yazılımına ve SMA 360° uygulamasına giriş yapabilirsiniz.