Bağlantı kablosunun hazırlanması


Her bir bağlantı kablosunu, çok pinli bir fişe bağlamak için aşağıda belirtilen işlem adımlarını uygulayarak hazırlayın.

İşlem şekli:

  1. Çok kutuplu fişe bağlanacak olan bağlantı kablosunun ucundan 40 mm (1,57 in) kablo kılıfını soyun. Gövdeye kablo artıklarının ulaşmamasına dikkat edin.
  2. Bağlantı kablosunun 6 mm (0,24 in) gerekli damarların kılıfını soyun.
  3. Bağlantı kablosunun gerekli olmayan damarlarını kablo kılıfına kadar kısaltın.
  4. Gerektiğinde her bir soyulmuş 1 damarın üzerine son konuma kadar 1'er adet kablo yüksüğü geçirin.