Dokümandaki biçimler


Biçim

Kullanım

Örnek

kalın

 • Mesajlar

 • Bağlantılar

 • Bir kullanıcı arabirimindeki elemanlar

 • Seçmeniz gereken elemanlar

 • Girmeniz gereken elemanlar

 • İletkenleri X703:1 - X703:6 bağlantı terminallerine bağlayın.

 • Minutes alanında 10 değerini girin.

>

 • Seçmeniz gereken birden fazla elemanı birleştirir

 • Settings > Date öğesini seçin.

[Düğme]

[Tuş]

 • Seçmek veya basmak istediğiniz düğme ya da tuş

 • [Enter] tuşuna basın.

#

 • Değişken bileşenler için yer tutucu (örn. parametre adlarında)

 • Parametre WCtlHz.Hz#