Geçerlilik alanı


Bu doküman şunlar için geçerlidir:

  • Ürün yazılımı sürümü 1.13.01.R ve üzeri EDMM-10 (SMA Data Manager M)

  • Ürün yazılımı sürümü 1.13.01.R ve üzeri EDMM-US-10 (SMA Data Manager M)

  • Sunny Portal powered by ennexOS