Ledsignalen


Systeem- en COM-led

De leds signaleren de bedrijfstoestand en de communicatiestatus van de het product. Niet relevante bedrijfstoestanden worden met een "-" weergegeven.

Systeem-led

COM-led

Toelichting

Startprocedure

uit

uit

Geen voedingsspanning of geen boot-procedure.

Brandt oranje

Brandt oranje

Boot-procedure wordt gestart.

Knippert groen

-

Gebruikersinterface wordt geladen.

Brandt groen

Brandt oranje

Communicatie wordt gestart.

Brandt rood

uit

Boot-procedure bezig.

Brandt rood (langer dan 2 minuten)

uit

Fout tijdens boot-procedure.

Brandt groen

-

Normaal bedrijf

Knippert rood

-

Systeemfout

Knippert oranje

-

Update-procedure bezig.

Communicatiestatus

-

Knippert afwisselend oranje en groen

WLAN-toegangspunt wordt geactiveerd.

-

Knippert groen

Verbinding met alle apparaten bestaat.

-

Knippert oranje

Verbinding met Sunny Portal gestoord.

-

Brandt oranje

Verbinding met ten minste 1 apparaat verstoord.

-

Brandt rood

Verbinding met alle apparaten verstoord.

Functietoetsen

Knippert afwisselend oranje en groen

uit

Functietoets is korter dan 5 seconden ingedrukt.

Knippert afwisselend oranje en groen

Brandt groen

Functietoets is tussen 5 en 10 seconden lang ingedrukt.

Knippert afwisselend oranje en groen

Brandt oranje

Functietoets is tussen 10 en 15 seconden lang ingedrukt.

Knippert afwisselend oranje en groen

Brandt rood

Functietoets is tussen 15 en 20 seconden lang ingedrukt.

Brandt groen

-

Functietoets is langer dan 20 seconden ingedrukt.

Leds van de netwerkbussen

Kleuren en functies van de leds van de netwerkbussen zijn niet genormeerd

De door SMA Solar Technology AG gebruikte kleuren voor de link-led en de activity-led evenals de bijbehorende functies kunnen bij andere fabrikanten afwijken.

2097528588

Leds van de netwerkbussen

Positie

Aanduiding

Kleur

Toelichting

A

Link-led

Groen

Geeft de status van de netwerkverbinding aan.

B

Activity-led

Geel

Geeft de activiteit van de netwerkverbinding aan.