Symbolen op het product


Symbool

Toelichting

USB

Functietoetsen

Systeem-led

Ethernet

WEEE-markering

Het product mag niet met het huisvuil worden meegegeven. Neem de op de installatielocatie geldende verwijderingsvoorschriften voor elektronisch afval in acht.

Het product is geschikt voor montage binnenshuis.

CE-markering

Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen.

RoHS-markering

Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen.

FCC-markering

Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke FCC-richtlijnen.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Australische normen.

Het product is met radiografische techniek uitgerust, die conform de technische voorschriften, onder aanhouding van de radiografische richtlijnen, is gecertificeerd.

ICASA

Het product voldoet aan de eisen van de Zuid-Afrikaanse normen voor de telecommunicatie.

ANATEL

Het product voldoet aan de eisen van de Braziliaanse normen voor de telecommunicatie.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Het product voldoet aan de Marokkaanse veiligheids- en EMC-voorschriften voor elektrische producten.