FV sistemin topraklama hatasına karşı kontrol edilmesi


Uzman elektrikçi

Kırmızı LED yanıyor ve eviricinin kullanıcı arabiriminde Events menüsünde 3501, 3601 ya da 3701 numaralı olaylar gösteriliyorsa toprak kaçağı söz konusu olabilir. FV sistem ile toprak arasındaki elektrik yalıtımı hatalıdır veya yetersizdir.

TEHLİKE

Toprak kaçağı durumunda gerilim altında bulunan sistem parçalarına temas halinde elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

Toprak kaçağı durumunda sistem parçaları gerilim altında olabilir. Gerilim ileten parçalara veya kablolara dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. Çalışmalara başlamadan önce ürünü gerilim kaynaklarından ayırın ve ürünün tekrar çalıştırılmasını önlemek için kilitleyin.
 2. FV dizesinin kablolarını sadece izolasyondan tutun.
 3. Taşıyıcı konstrüksiyonun parçalarına ve FV dizesinin sehpasına dokunmayın.
 4. Toprak kaçağı olan FV dizilerini eviriciye bağlamayın.
 5. Gerilimsiz duruma getirdikten sonra FV sisteminin veya ürünün parçalarına dokunmadan önce 5 dakika bekleyi,n.

İHTAR

Ölçüm cihazının, yüksek gerilimden dolayı zarar görmesinde elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

Yüksek gerilim ölçüm cihazının hasar görmesine ve ölçüm cihazının gövdesinde gerilim olmasına neden olabilir. Gerilim taşıyan ölçüm cihazının gövdesine dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. Sadece, DC giriş gerilim kademesi asgari 1000 V veya üzerinde olan ölçü aletleri kullanılmalıdır.

Yapılacaklar:

FV sistemin topraklama hatasını kontrol etmek için, aşağıdaki işlemleri belirtilen sırada uygulayın. Ayrıntılı süreç, sonraki bölümlerde açıklanmıştır.

 • FV sistemi, gerilim ölçümüyle topraklama hatasına karşı kontrol edin.

 • Gerilim ölçümünün başarılı olmaması halinde FV sistemi, izolasyon direnci ölçümüyle topraklama hatasına karşı kontrol edin.

Gerilim ölçümü yardımıyla kontrol

FV sistemin her dizisini, aşağıdaki yöntemden yararlanarak topraklama hatasına karşı kontrol edin.

Yapılacaklar:

 1. TEHLİKE

  Yüksek gerilimler nedeniyle hayati tehlike

  1. Eviriciyi güç kaynağından ayırın Eviricinin gerilim kaynaklarından ayrılması).
 2. Gerilimlerin ölçülmesi:
  • Artı kutup ile topraklama potansiyeli (PE) arasındaki gerilimleri ölçün.

  • Eksi kutup ve topraklama potansiyeli (PE) arasındaki gerilimleri ölçün.

  • Artı ve eksi kutup arasındaki gerilimleri ölçün.
   Şu sonuçlar aynı anda mevcutsa, FV sistemde bir topraklama hatası söz konusudur:

   Ölçülen tüm gerilimler stabildir.

   Toprak potansiyeline karşı her iki gerilimin toplamı, artı ve eksi kutup arasındaki gerilim ile neredeyse eşittir.

 3. Bir topraklama hatası olduğu takdirde, ölçülen iki gerilimin oranı üzerinden topraklama hatasının yerini tespit edin ve topraklama hatasını giderin.
 4. Belirgin bir topraklama hatası ölçülemiyor, ancak mesaj hala gösterilmeye devam ediyorsa, izolasyon direnci ölçümünü yapın.
 5. Topraklama hatası olmayan dizileri tekrar eviriciye bağlayın ve eviriciyi yine işletime alın (bkz. eviricinin kurulum kılavuzu).
 6. Topraklamanın olduğu yer

  Örnek ikinci ve üçüncü FV modül arasındaki bir topraklama hatasını gösterir.

  5451103500

İzolasyon direncinin ölçümü yardımıyla kontrol

Gerilim ölçümünün bir topraklama hatası için yeterli bilgiyi vermemesi halinde, izolasyon direncinin ölçümü tam sonucu verecektir.

559183116

Ölçümün şematik gösterimi

İzolasyon direncinin hesaplanması

FV sistemin veya tek bir dizinin beklenen toplam direnci, şu formül yardımıyla hesaplanabilir:

Bir FV modülün gerçek izolasyon direncini, modül üreticisine sorabilir veya veri formundan alabilirsiniz.

Ancak bir FV modül direncinin ortalama değeri olarak modül başına, ince katmanlı modüllerde yak. 40 MOhm ve poli- ve monokristalli FV modüllerde yak. 50 MOhm kabul edilebilir (izolasyon direncinin hesaplanmasıyla ilgili diğer bilgiler için bkz. www.SMA-Solar.com adresinde Teknik Bilgi "Insulation Resistance (Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Plants" (Galvanik ayırması olmayan FV sistemlerin izolasyon direnci (Riso))).

Gerekli olan cihazlar:

 • Emniyetli ayırma ve kısa devre için uygun düzenek

 • İzolasyon direnci ölçüm cihazı

FV dizenin emniyetli ayrılması ve kısa devre yapılması için gereken düzenek

İzolasyon direnci ölçümü sadece, FV dizenin emniyetli ayrılması ve kısa devre yapılması için uygun bir düzenek yardımıyla yapılabilir. Uygun bir düzeneğin mevcut olmaması halinde, izolasyon direnci ölçümü gerçekleştirilemez.

Yapılacaklar:

 1. Dizi başına beklenen izolasyon direncini ölçün.
 2. TEHLİKE

  Yüksek gerilimler nedeniyle hayati tehlike

  1. Eviriciyi güç kaynağından ayırın Eviricinin gerilim kaynaklarından ayrılması).
 3. Kısa devre düzeneğini kurun.
 4. İzolasyon direnci ölçüm cihazını bağlayın.
 5. İlk diziyi kısa devre yapın.
 6. Test gerilimini ayarlayın. Bu sırada test gerilimi, FV modüllerin azami sistem gerilimine yakın bir değerde olmalı, ancak bunun üzerine çıkmamalıdır (bkz. FV modüllerin veri formu).
 7. İzolasyon direncini ölçün.
 8. Kısa devreyi kaldırın.
 9. Geri kalan dizilerin ölçümünü de benzer şekilde yapın.
 10. Bir dizinin izolasyon direnci teorik olarak hesaplanan değerden belirgin şekilde farklı çıktığı takdirde, söz konusu dizide bir kısa devre bulunmaktadır.
 11. Topraklama hatası olan FV dizileri, ancak topraklama hatası giderildikten sonra tekrar eviriciye bağlayın.
 12. Diğer bütün dizileri tekrar eviriciye bağlayın.
 13. Eviriciyi yeniden çalıştırın.
 14. Eviricinin hala bir izolasyon hatası göstermesi halinde, Servis ile temasa geçin İletişim). Duruma bağlı olarak mevcut FV modüllerin sayısı, evirici için uygun olmayabilir.