Doelgroep


De in dit document beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. De vakmensen moeten over de volgende kwalificaties beschikken:

  • scholing voor de installatie en configuratie van IT-systemen

  • geschoold in de omgang met de gevaren en risico’s bij het installeren, repareren en bedienen van elektrische apparaten en installaties

  • opgeleid voor de installatie en inbedrijfstelling van elektrische apparaten en installaties

  • kennis van de geldende wetgeving, normen en richtlijnen

  • kennis over en naleving van dit document, inclusief alle veiligheidsaanwijzingen