Interfaces en functies


Het product kan zijn voorzien van of worden uitgebreid met de volgende interfaces en functies: Daarbij is de beschikbaarheid van de functies afhankelijk van de versie van het product en de aangekochte extra opties.

Raadpleeg voor meer informatie over actuele en toekomstige functies de productpagina op www.SMA-Solar.com.

Gebruikersinterfaces voor configuratie en bewaking

De product is standaard uitgerust met een geïntegreerde webserver die een gebruikersinterface voor de configuratie en de bewaking van de product ter beschikking stelt.

De gebruikersinterface van het product kan middels een bestaande verbinding met een eindapparaat (bijv. computer of tablet) worden opgeroepen via de internetbrowser.

Aangesloten SMA-producten kunnen via de gebruikersinterface van het product worden geconfigureerd en in bedrijf genomen.

WLAN-toegangspunt

Het product is standaard uitgerust met een WLAN-interface. Door tweemaal op het product te tikken wordt een WLAN-toegangspunt geactiveerd, dat ervoor dient om het product met een eindapparaat (bijvoorbeeld een computer of tablet) te verbinden. Daardoor kunnen de inbedrijfstelling en de configuratie onafhankelijk van het bekabelde netwerk via een directe WLAN-verbinding ter plekke worden uitgevoerd.

SMA Speedwire

De product is standaard uitgerust met SMA Speedwire. SMA Speedwire is een op ethernet gebaseerd communicatietype. SMA Speedwire is voor een datatransmissiesnelheid van 100 Mbit/s gedimensioneerd en maakt optimale communicatie mogelijk tussen Speedwire-apparaten in installaties.

Het product ondersteunt de gecodeerde installatiecommunicatie met SMA Speedwire Encrypted Communication. Om de Speedwire-codering in de installatie te kunnen gebruiken, moeten alle Speedwire-apparaten, behalve de SMA Energy Meter, de functie SMA Speedwire Encrypted Communication ondersteunen.

Dashboard

Op het dashboard van de gebruikersinterface wordt informatie over het product, over de installatie en over de componenten ervan met behulp van een widget overzichtelijk en in één oogopslag weergegeven. Daarbij kan de weergave op het dashboard afhankelijk van de functieomvang van de installatie en de gebruikersrechten verschillen.

Informatie zoals de rendementsprognose, deelinstallatieweergave en omvormervergelijking zijn beschikbaar via de uitgebreide functies in het Sunny Portal.

Modbus

Het product is met twee Modbus-interfaces uitgerust. Een interface kan via Ethernet (Modbus TCP) en de andere via RS485 (Modbus RTU) worden aangestuurd.

De Modbus-interfaces hebben de volgende taken:

  • het op afstand opvragen van meetwaarden

  • instellen van richtwaarden voor de gewenste waarden voor de installatiebesturing

De Modbus-interfaces onderscheiden voor wat betreft de functie als volgt:

  • Modbus Server en

  • Modbus Client

De functie van de Modbus Server staat via de Ethernet-interface (Modbus TCP) ter beschikking. De Modbus-server kan voor de externe toegang tot het product (bijv. via SCADA-systemen) worden gebruikt.

De functie van de Modbus Client staat via de Ethernet-interface (Modbus TCP) en de RS485-interface (Modbus RTU) ter beschikking. De Modbus Client kan voor de communicatie met aangesloten Modbus-apparaten (bijv. omvormer, energiemeter, I/O-systemen) worden gebruikt.

Voor de communicatie met aangesloten Modbus-apparaten kunnen voorgedefinieerde Modbus-profielen en zelf aangemaakte Modbus-profielen worden gebruikt. Zelf aangemaakte Modbus-profielen kunnen worden geëxporteerd en in een ander product worden overgedragen.

SunSpec Modbus

Het product ondersteunt via de interface van de Modbus-clients (Modbus TCP/RTU) het gestandaardiseerde SunSpec Modbus-profiel. Het SunSpec Modbus-profiel van SunSpec Alliance bevat een omvangrijke set meetwaarden en parameters voor Modbus-apparaten in decentrale energie-opwekkingsinstallaties (bijv. omvormers, energiemeters, weerstations). Het product beschikt over datapunten van de SunSpec Alliance en voldoet daarom aan het SunSpec Modbus-profiel van de onderliggende specificatieversie (zie www.sunspec.org). Aangesloten en met het SunSpec Modbus-profiel compatibel Modbus-apparaten worden met het passende Modbus-profiel automatisch in de installatie geïntegreerd.

Installatiebreed parametreren

Met de installatieparameterassistent heeft u de mogelijkheid parameters van aangesloten apparaten gelijktijdig te veranderen en te vergelijken. Daarvoor kiest u eenvoudig de gewenste apparaten in een lijst en verandert u de parameters die voor de gelijktijdige verandering geschikt zijn. De status van de parameterwijzigingen kan op elk moment worden ingezien.

Energie-monitoring

Voor een omvangrijke energie-monitoring kunnen meerdere SMA Energy Meters en Modbus-energiemeters van andere fabrikanten worden aangesloten. Daarbij kan het product de productie- en verbruiksgegevens van de energiemeter uitlezen, opslaan en weergeven.

Bovendien kunnen via de geavanceerde functies in het Sunny Portal ook meters (bijv. een gasmeter) worden aangelegd, waarvan de tellerstanden handmatig ingevoerd en weergegeven kunnen worden.

FTP-push

Met behulp van de FTP-push-functie kunnen de verzamelde installatiegegevens naar een vrij kiesbare externe FTP-server worden geüpload. De verzamelde installatiegegevens worden max. 1 keer per uur naar de aangegeven directory geüpload. Hierbij worden de installatiegegevens geëxporteerd in een niet wijzigbaar XML-formaat. De installatie- en gebruikersgegevens worden bij het standaard-FTP-protocol onversleuteld naar de FTP-server gestuurd.

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected is de kosteloze monitoring van de product via Sunny Portal. Dankzij SMA Smart Connected worden exploitant en vakman automatisch en proactief geïnformeerd over optredende events van de product.

SMA Smart Connected wordt tijdens de registratie in Sunny Portal geactiveerd. Om SMA Smart Connected te gebruiken is het nodig, dat de product continu met het Sunny Portal is verbonden en de gegevens van de exploitant en de vakman in Sunny Portal zijn opgenomen en actueel zijn.

SMA Smart Connected kan alleen in het Sunny Portal worden gebruikt als ook de omvormers SMA Smart Connected ondersteunen.

Netbeheer

De product beschikt over functies die een bijdrage aan het netbeheer mogelijk maken.

Afhankelijk van de eisen van de netwerkexploitant kunt u de functies (bijv. begrenzing van het werkelijke vermogen) d.m.v. bedrijfsparameters activeren en configureren.

De gewenste waarden van de netwerkexploitant kunnen ofwel d.m.v. sturing of d.m.v. regeling worden gerealiseerd. Daarbij worden de gewenste waarden via Modbus, via analoge of digitale signalen of handmatig in de installatiewizard ingesteld. De implementatie van de gewenste waarden wordt aan de netwerkexploitant teruggemeld.

Active power control

De richtwaarde voor de begrenzing van het werkelijk vermogen wordt in procent aangegeven. Als referentiewaarde dient het totale nominale installatievermogen. Daarbij worden de gewenste waarden via Modbus, via analoge of digitale signalen of handmatig in de installatiewizard ingesteld.

0% teruglevering

Sommige netwerkexploitanten staan het aansluiten van PV-installaties alleen nog toe onder de voorwaarde dat geen werkelijk vermogen aan het openbare stroomnet wordt teruggeleverd. De PV-energie wordt in dat geval uitsluitend op de plaats van opwekking verbruikt.

Dit product maakt bij actieve regeling van de richtwaarden van het netaansluitpunt de begrenzing van de teruglevering van werkelijk vermogen tot 0 % voor de aangesloten SMA-omvormers en omvormers van ander fabrikanten mogelijk voor zover deze via SunSpec Modbus zijn verbonden en deze functie ondersteunen.

Regeling van het blindvermogen

De regeling van het blindvermogen kan door directe parameterinstellingen (Q, cos φ) in de installatiewizard of als variabele instelling door de netwerkexploitant via de Modbus-interface of via analoge signalen worden uitgevoerd. Bovendien kan de regeling van het blindvermogen ook uitgevoerd worden als karakteristiekfunctie, afhankelijk van de spanning op het netaansluitpunt Q(U). De grootte van de richtwaarde wordt aangegeven in procenten gerelateerd aan het maximale AC-vermogen. Voor de regeling van het blindvermogen is een geschikte energiemeter voor de meting van de relevante waarden (U, P, Q) op het netaansluitpunt nodig. Alleen spanningsmeting is niet voldoende. Voor cos φ-instellingen in besturingsbedrijf is ook een passende energiemeter op het netaansluitpunt nodig.

Directe verkoop

Het product is uitgerust met een interface voor directe verkoop voor besturing op afstand van de installatie door een verkoper. Daarbij worden de besturingssignalen van de verkoper doorgegeven aan de installatie. De functie wordt via de installatieassistent van netbeheer in het product geactiveerd.