Reglementair gebruik


De SMA Data Manager M is een datalogger, die de functie van een installatie-gateway en de functie van een energiemanager overneemt. Via de SMA Data Manager M worden PV-installatiedelen en PV-systemen in de SMA-infrastructuur geïntegreerd. Dit omvat energie-opwekkers en energieverbruikers, I/O-systemen en energiemeters. De SMA Data Manager M is geschikt voor installaties met een maximaal PV- of batterij-totaalvermogen van 2,5 MVA. Daarbij ondersteunt de SMA Data Manager M de communicatie met maximaal 50 apparaten zoals PV-omvormers, batterij-omvormers, energiemeters en I/O-systemen.

Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

Het product voldoet aan de EU-netaansluitbepalingen conform verordening (EU) 2016/631.

Het toegestane operationele bereik en de installatievereisten van alle componenten moeten te allen tijde worden aangehouden.

Gebruik SMA producten uitsluitend conform de aanwijzingen van de bijgevoegde documentatie en conform de plaatselijke wetgeving, bepalingen, voorschriften en normen. Andere toepassingen kunnen tot persoonlijk letsel of materiële schade leiden.

Elke vorm van gebruik van het product, dat niet overeenkomt met het onder reglementair gebruik omschreven gebruik, wordt als niet-reglementair gebruik beschouwd.

De meegeleverde documentatie maakt deel uit van het product. De documentatie moet worden gelezen, in acht worden genomen en op een altijd toegankelijke plek droog worden bewaard.

Dit document vervangt niet regionale, nationale, provinciale of gemeentelijke wetgeving, voorschriften of normen, die voor de installatie en de elektrische veiligheid van het product gelden. SMA Solar Technology AG accepteert geen verantwoordelijkheid voor het aanhouden resp. niet aanhouden van deze wetgeving of bepalingen in relatie met de installatie van het product.

Het typeplaatje moet permanent op het product zijn aangebracht.