EU-markering van overeenstemming


conform de EG-richtlijnen

  • Elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU (29-03-2014 L 96/79-106) (EMC)

  • Laagspanning 2014/35/EU (29-03-2014 L 96/357-374) (LSR)

    • Radioapparatuur 2014/53/EU (22-05-2014 L 153/62) (RED)

    • Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen 2011/65/EU (08-06-2011 L 174/88) en 2015/863/EU (31-03-2015 L 137/10) (RoHS)

    Hiermee verklaart SMA Solar Technology AG dat de in dit document beschreven producten in overeenstemming zijn met de wezenlijke vereisten en andere relevante bepalingen van de bovengenoemde richtlijnen. De volledige EU-verklaring van overeenstemming vindt u op www.SMA-Solar.com.