Hedef grup


Bu dokümanda açıklanan etkinlikleri, sadece uzman elektrikçiler yerine getirebilir. Uzman elektrikçiler şu niteliklere sahip olmalıdır:

  • IT sistemlerinin kurulumu ve konfigürasyonuyla ilgili öğrenim

  • Elektrikli cihaz ve sistemlerin kurulumu, onarımı ve kullanımı sırasında meydana gelebilecek tehlike ve risklerle ilgili eğitim alınmış olması

  • Elektrikli cihazların ve sistemlerin kurulumu ve işletime alınması konusunda mesleki öğrenim

  • İlgili kanun, standart ve yönergelerin bilinmesi

  • Bu dokümanın tüm güvenlik bilgileriyle birlikte bilinmesi ve dikkate alınması