AT Uygunluk Beyanı


AT yönetmelikleri uyarınca

  • Elektromanyetik uygunluk 2014/30/AT (29.3.2014 L 96/79-106) (EMU)

  • Alçak gerilim 2014/35/AT (29.3.2014 L 96/357-374) (NSR)

    • Telsiz sistemler 2014/53/AT (22.5.2014 L 153/62) (RED)

    • Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımlarının Kısıtlanması 2011/65/AT (8.6.2011 L 174/88) ve 2015/863/AT (31.3.2015 L 137/10) (RoHS)

    İşbu dökümanla SMA Solar Technology AG, bu dokümanda anlatılmış olan ürünlerin, yukarıda belirtilen yönetmeliklerin temel gereksinimlerine ve diğer önemli hükümlerine uyumlu olduğunu beyan etmektedir. Eksiksiz AT Uygunluk Beyanı'nı, www.SMA-Solar.com web adresinde bulabilirsiniz.