Modbus cihazlarının konfigürasyonu


Bağlı Modbus cihazları, örneğin şebeke bağlantı noktasında kazanç ve tüketim verileri için sayaç olarak veya enerji izleme amacıyla kullanılabilir. Bunun için önceden tanımlanmış Modbus profilleri, kullanıcı tarafından oluşturulmuş Modbus profilleri veya SunSpec Modbus profili kullanılmalıdır. Modbus profilleri Modbus cihazlarına atanır.

Modbus cihazların IP adresleri

Modbus cihazları donanımlı sistemlerde, statik IP adresleri tüm Modbus cihazlarına atanmalıdır. Bu bağlamda ağ segmentindeki kullanılmayan adresler listesinden uygun IP adresleri, manuel olarak veya DHCP aracılığıyla dinamik olarak Modbus cihazlarına atanabilir.

IP adreslerinin dinamik olarak atanması gerektiğinde, Router üzerinde DHCP etkinleştirilmiş olmalıdır (bkz. Router kılavuzu). Bu sırada, Modbus cihazlarına değişken IP adreslerinin değil, aksine her zaman aynı IP adreslerinin atanmasına dikkat edin (statik DHCP).

Bu husus, alt düzey cihazlar (ikincil) olarak kullanılan Data Manager için de geçerlidir.

Yeni Modbus profilinin oluşturulması

 1. Data Manager kullanıcı arabiriminde oturum açın.
 2. Konfigürasyon menüsünde Cihaz yönetimi menü öğesini seçin.
 3. butonuna basın.
 4. Modbus cihazları öğesini seçin ve [Devam] ile onaylayın.
 5. Kendi Modbus profillerini yönet öğesini seçin.
 6. Yeni Modbus profili oluştur öğesini seçin.
 7. Giriş alanlarını doldurun ve [Kaydet] butonuna basın.

Yeni Modbus cihazının kaydedilmesi ve Modbus profilinin atanması

Ön koşul:

 • Modbus cihazları çalışır durumda ve Data Manager'e bağlanmış olmalıdır.

İşlem şekli:

 1. Data Manager kullanıcı arabiriminde oturum açın.
 2. Konfigürasyon menüsünde Cihaz yönetimi menü öğesini seçin.
 3. butonuna basın.
 4. Modbus cihazları öğesini seçin ve [Devam] ile onaylayın.
 5. Giriş alanlarını doldurun ve [Devam] ile onaylayın.
 6. Sistemde mevcut Modbus cihazları bulunur ve gösterilir.
 7. Sisteme eklenecek Modbus cihazlarını seçin ve [Kaydet] butonuna basın.
 • Bağlı Modbus cihazı, şebeke bağlantı noktasında kazanç ve tüketim verileri için sayaç olarak, enerji izleme amacıyla veya rüzgar hızı, güneş ışıması ve sıcaklık için sensör olarak kullanılabilir.

SunSpec Modbus profili

Ürün, Modbus istemci (Modbus TCP/RTU) arabirimi üzerinden standart SunSpec Modbus profilini desteklemektedir. Bağlı Modbus cihazları, SunSpec özelliklerine uygun olmalıdır (bkz. üreticinin kılavuzu). Aşağıda belirtilen SunSpec modellerinin zorunlu verileri desteklenmektedir:

Common Model:

 • 1, 11, 12

FV evirici:

 • 101, 102, 103, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 160

Enerji sayacı:

 • 201, 202, 203, 204, 211, 212, 213, 214