Önemli güvenlik uyarıları


Kılavuzu saklayın.

Bu bölüm, yapılacak tüm çalışmalarda her zaman dikkate alınması gereken güvenlik bilgilerini içermektedir.

Bu ürün, uluslararası güvenlik şartlarına göre tasarlanmış ve test edilmiştir. İtinalı konstrüksiyona rağmen, tüm elektrikli ya da elektronik cihazlarda olduğu gibi burada da artık risk söz konusu olabilmektedir. Yaralanmaları ve maddi hasarları önlemek ve ürünün uzun vadeli kullanılabilmesini sağlamak için bu bölümü dikkatle okuyun ve her zaman tüm güvenlik bilgilerine uyun.

İHTAR

Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

Besleme akımı devresindeki çalışmalarda, hata durumunda üründe tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. Bunun sonucunda, ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

 1. Sabit bağlantılı güç ünitelerinde, güç ünitesinin haricinde bir kesme tertibatının (örn. hat koruma şalteri) mevcut olduğundan emin olun.
 2. Fiş bağlantılı güç ünitelerinde, güç ünitesi için kullanılacak prizin güç ünitesi yakınında olduğundan emin olun.
 3. Kesme tertibatı ve güç ünitesinin prizi her zaman erişilebilir olmalıdır.

DİKKAT

Elektromanyetik ışınlar nedeniyle tehlike

Bu ürün, işletim sırasında diğer cihazların ve aktif vücut implantların (örneğin kalp pili) çalışmasını olumsuz etkileyebilecek elektromanyetik ışın göndermektedir.

 1. Kişiler, ürünün 20 cm (8 in) mesafeden daha yakında olacak şekilde sürekli durmamalıdır.

UYARI

Ürün, yoğuşma suyu nedeniyle hasar görür

Ürün soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama getirildiğinde, ürünün içinde yoğuşma suyu oluşabilir. Bunun sonucunda, ürün hasar görebilir ve fonksiyonu olumsuz etkilenebilir.

 1. Büyük sıcaklık farkları olduğunda, gerilim beslemesine bağlamak için ürünün oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
 2. Ürünün kuru olduğundan emin olun.

UYARI

Ağlarda sistem verilerinin manipülasyonu

Desteklenen SMA ürünlerini internete bağlayabilirsiniz. Etkin bir internet bağlantısında, yetkisiz kullanıcıların sisteminizdeki verilere erişme ve bunları manipüle etme riski söz konusudur.

 1. Firewall kurun.
 2. Gerekli olmayan ağ bağlantı noktalarını kapatın.
 3. Mutlak şekilde gerekli olması halinde uzaktan erişimi, Sanal Özel Ağ (VPN) üzerinden mümkün kılın.
 4. Bağlantı noktası iletimi kullanmayın. Bu husus kullanılan Modbus bağlantı noktaları için de geçerlidir.
 5. Tesis bölümlerini diğer ağ bölümlerinden ayırın (ağ segmentlendirme).

UYARI

Uygun olmayan internet tarifesi nedeniyle yüksek maliyetler mümkündür

Ürünün internet üzerinden aktarılan veri miktarı, kullanıma bağlı olarak farklılık gösterebilir. Veri miktarı, örneğin sistemdeki cihazların sayısına, cihaz güncellemelerinin sıklığına, Sunny Portal aktarımlarının yoğunluğuna veya FTP-Push kullanımına göre değişir. Sonuç olarak, internet bağlantısı için yüksek masraflar ortaya çıkabilir.

 1. SMA Solar Technology AG, en fazla 5 adet SMA ürünü içeren sistemler için aylık veri hacmi en az 1 GB olan bir İnternet paketi öneriyor.
 2. SMA Solar Technology AG, en fazla 50 adet SMA ürünü içeren sistemler için aylık veri hacmi en az 3 GB olan bir İnternet paketi öneriyor.
 3. SMA Solar Technology AG, İnternet paketi için en az 10 Mbit/sn veri aktarım hızı öneriyor.

Elektrik tesisatları (Kuzey Amerika için)

Elektrik tesisatı, kurulum yerinde geçerli yasalara, direktiflere, yönetmeliklere ve standartlara (z. B. National Electrical Code® ANSI/NFPA 70 veya Canadian Electrical Code® CSA-C22.1.) uygun şekilde yapılmalıdır.

 1. Ürünün şehir şebekesine elektrik bağlantısını yapmadan önce, bulunduğunuz yerdeki şebeke işletmecisine başvurun. Ürünün elektrik bağlantısı, sadece uzman elektrikçi tarafından gerçekleştirilebilir.
 2. Elektrik bağlantısı için kullanılacak kablonun veya iletkenin hasarlı olmadığından emin olun.

DHCP sunucusu önerilir

DHCP sunucusu yerel ağdaki ağ katılımcılarına otomatik olarak uygun ağ ayarlarını atar. Bu şekilde artık manuel bir ağ yapılandırmasına ihtiyaç duyulmaz. Yerel bir ağ içerisinde genelde İnternet router bir DHCP sunucusu işlevine sahiptir. Yerel ağdaki IP adreslerinin dinamik olarak atanması gerektiğinde, İnternet router üzerinde DHCP etkinleştirilmiş olmalıdır (bkz. İnternet router'ın kılavuzu). Yeniden başlatma sonrası İnternet router'den aynı IP adresini almak için MAC adres bağlantısını ayarlayın.

DHCP sunucusunun etkin olmadığı ağlarda, devreye alma sırasında ağ segmentinin kullanılmayan adreslerinden uygun IP adresleri, bağlantısı yapılacak tüm ağ katılımcılarına atanmalıdır.

Modbus cihazların IP adresleri

Modbus cihazları donanımlı sistemlerde, statik IP adresleri tüm Modbus cihazlarına atanmalıdır. Bu bağlamda ağ segmentindeki kullanılmayan adresler listesinden uygun IP adresleri, manuel olarak veya DHCP aracılığıyla dinamik olarak Modbus cihazlarına atanabilir.

IP adreslerinin dinamik olarak atanması gerektiğinde, Router üzerinde DHCP etkinleştirilmiş olmalıdır (bkz. Router kılavuzu). Bu sırada, Modbus cihazlarına değişken IP adreslerinin değil, aksine her zaman aynı IP adreslerinin atanmasına dikkat edin.

Bu husus, alt düzey cihazlar (ikincil) olarak kullanılan Data Manager için de geçerlidir.

İletişim kesintisi sonrasında eksik verilerin tamamlanması

Data Manager ile SMA Speedwire üzerinden bağlanmış SMA ürünleri arasındaki veri iletişimi kesildiğinde, kesinti süresi boyunca olan veriler sonradan alınır. Bu bağlamda en fazla 7 günlük kesinti süresi boyunca olan veriler alınır. Yeni bağlanan SMA ürünlerinin mevcut verileri, ancak Data Manager devreye alındıktan sonra iletilir. SMA ürünlerinin geçmiş verileri, sadece SMA ürününün kullanıcı arabiriminde gösterilir.

Veri iletişimi kesintisinin muhtemel sebepleri:

 1. SMA Speedwire bağlantısındaki arızalar
 2. Birkaç saat boyunca bağlı SMA ürünlerinin sıfırlanması
 3. Gerilim beslemesi kesintisi