Arabirimler ve fonksiyonları


Ürün, aşağıda belirtilen arabirimler ve fonksiyonlarla donatılmış olabilir veya sonradan donatılabilir. Fonksiyonların kullanılabilirliği, ürünün sürümüne ve satın alınan ek opsiyonlara bağlıdır.

Güncel ve gelecekteki fonksiyonlara ilişkin ayrıntılı bilgileri www.SMA-Solar.com adresindeki ürün sayfasında bulabilirsiniz.

Denetim ve konfigürasyon için kullanıcı arabirimi

Ürün standart olarak, ürün denetimi ve konfigürasyonunu mümkün kılan bir kullanıcı arabirimini sunan entegre bir ağ sunucusu ile donatılmıştır.

Mevcut terminal cihaz bağlantısı olması durumunda (örneğin kişisel bilgisayar veya tablet bilgisayar) ürünün kullanıcı arabirimine, Web tarayıcısı üzerinden erişilebilir.

Bağlı SMA ürünleri, ürünün kullanıcı arabirimi üzerinden konfigüre edilebilir ve işletime alınabilir.

WLAN erişim noktası

Ürün standart olarak bir WLAN arayüzü ile donatılmıştır. Ürüne 2 defa tıklanarak bir WLAN erişim noktası etkinleştirilir; bu erişim noktası ürünün bir terminal cihaza (örneğin kişisel bilgisayar veya tablet bilgisayar) bağlanmasını sağlar. Bu şekilde devreye alma ve konfigürasyon, kablolu ağ bağlantısından bağımsız olarak kullanım yerindeki doğrudan WLAN bağlantısı aracılığıyla yapılabilir.

SMA Speedwire

Ürün standart olarak SMA Speedwire ile donatılmıştır. SMA Speedwire, ethernet standardına dayanan bir haberleşme türüdür. 100 Mbit/s'lik bir veri aktarım hızına sahip SMA Speedwire, sistemdeki Speedwire cihazları arasında optimal bir iletişimi mümkün kılar.

Ürün, SMA Speedwire Encrypted Communication ile şifreli sistem iletişimini desteklemektedir. Sistemde Speedwire şifrelemesini kullanabilmek için, SMA Energy Meter haricindeki tüm Speedwire cihazlar SMA Speedwire Encrypted Communication fonksiyonunu desteklemelidir.

Gösterge paneli

Kullanıcı arabirimin gösterge panelinde ürüne, sisteme ve sistemin bileşenlerine ilişkin bilgiler, Widget'lerin yardımıyla toplu ve anlaşılır halde gösterilir. Gösterge panelindeki görünüm şekli, sistemin fonksiyon kapsamına ve kullanıcı yetkilerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Örneğin kazan tahminleri gibi bilgiler, kısmi sistem gösterimi ve evirici karşılaştırması Sunny Portal'daki gelişmiş fonksiyonlar üzerinden sunulur.

Modbus

Ürün, iki adet Modbus arabirimi ile donatılmıştır. Bu arabirimlerden biri Ethernet (Modbus TCP) ve diğer RS485 (Modbus RTU) üzerinden kumanda edilebilir.

Modbus arabirimlerinin görevleri:

  • Ölçüm değerlerinin uzaktan kumandalı sorgulanması

  • Sistem kumandasıyla ilgili nominal değerlerin verilmesi

Modbus arabirimleri, fonksiyonları bakımından aşağıda belirtilen şekilde ayrılmaktadır:

  • Modbus sunucusu ve

  • Modbus istemci.

Modbus sunucusunun fonksiyonu Ethernet arabirimi (Modbus TCP) üzerinden kullanılır. Modbus sunucusu, ürüne harici yerden erişim (örneğin SCADA sistemleri üzerinden) için kullanılabilir.

Modbus istemcinin fonksiyonu Ethernet arabirimi (Modbus TCP) ve RS485 arabirimi (Modbus RTU) üzerinden kullanılır. Modus istemci, bağlı Modbus cihazları (örneğin evirici, enerji sayacı, G/Ç sistemleri) ile iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bağlı Modbus cihazları ile iletişim kurmak için önceden tanımlanmış Modbus profilleri ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş Modbus profilleri kullanılabilir. Kullanıcı tarafından oluşturulmuş Modbus profilleri dışa aktarılabilir ve başka bir ürüne aktarılabilir.

SunSpec Modbus

Ürün, Modbus istemci (Modbus TCP/RTU) arabirimi üzerinden standart SunSpec Modbus profilini desteklemektedir. SunSpec Alliance firmasının SunSpec Modbus profili, merkezi olmayan enerji üretim sistemlerindeki Modbus cihazları için kapsamlı ölçüm değerleri ve parametreler seti içermektedir (örneğin eviriciler, enerji sayaçları, meteoroloji istasyonları). Ürün, SunSpec Alliance firmasının veri noktalarına sahiptir ve böylece halihazırdaki spesifikasyon sürümü nedeniyle SunSpec Modbus profili ile uyumludur (bkz. www.sunspec.org). Bağlı ve SunSpec Modbus profili ile uyumlu Modbus cihazları, uygun Modbus profili ile otomatik olarak sisteme entegre edilir.

Sistemin tamamını kapsayan parametre ayarı

Sistem parametreleri asistanı aracılığıyla bağlı cihazların parametrelerini aynı anda değiştirebilir ve karşılaştırabilirsiniz. Bunun için bir listeden, aynı anda değiştirme için uygun olarak istediğiniz cihazları seçin. Parametre değişiklikleri durumu her zaman görüntülenebilir.

Enerji izleme

Kapsamlı enerji izlemesi için çok sayıda SMA Energy Meter ve başka üreticilere ait Modbus sayaçları bağlanabilir. Aynı zamanda sayaçlardan ürün kazanç ve tüketim verilerini okuyabilir, kaydedebilir ve gösterebilir.

Bunun haricinde Sunny Portal'daki gelişmiş fonksiyonlar üzerinden, sayaç değerlerinin manuel olarak girilebileceği ve görüntülenebileceği sayaçlar (örneğin gaz sayacı) oluşturulabilir.

FTP-Push

FTP-Push fonksiyonu aracılığıyla toplanan sistem verileri serbestçe belirlenebilir bir harici FTP sunucuya yüklenebilir. Toplanan sistem verileri, Saatte en fazla 1 defa zaman aralıklarında belirtilen dizine yüklenir. Sistem verileri salt-okunur XML formatında dışa aktarılmaktadır. Sistem verileri ve kullanıcı verileri, standart FTP protokolünde şifrelenmeden FTP sunucusuna aktarılır.

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected, ürünün Sunny Portal üzerinden ücretsiz izlenmesini sağlar. SMA Smart Connected ile işletmeci ve uzman teknik personel, üründeki olaylar hakkında otomatik ve proaktif şekilde bilgilendirilir.

SMA Smart Connected, Sunny Portal'a kayıt sırasında etkinleştirilir. SMA Smart Connected'i kullanmak için, ürünün Sunny Portal'a kesintisiz şekilde bağlı olması, işletmecinin ve uzman teknik personelin Sunny Portal'da kaydedilmiş ve güncel olması gerekir.

SMA Smart Connected, Sunny Portal'da sadece eviriciler de SMA Smart Connected'i desteklediklerinde kullanılabilir.

Grid management

Ürün, şebeke yönetim hizmetlerini mümkün kılan fonksiyonlarla donatılmıştır.

Şebeke işletmecisinin koşullarına göre fonksiyonları (örn. aktif güç sınırlaması), çalışma parametreleri yardımıyla etkinleştirip ayarlayabilirsiniz.

Şebeke işletmecisinin nominal değerleri, kumanda veya kontrol aracılığıyla uygulanabilir. Nominal değerler, Modbus aracılığıyla, analog veya dijital sinyaller aracılığıyla veya kurulum asistanında manuel olarak tanımlanır. Nominal değerlerin uygulanması şebeke işletmecisine geri bildirilir.

Active power limitation

Etkin güç sınırlamasının varsayılan bilgisi yüzde olarak verilir. Sistem toplam gücü referans değer olarak alınır. Nominal değerler, Modbus aracılığıyla, analog veya dijital sinyaller aracılığıyla veya kurulum asistanında manuel olarak tanımlanır.

%0 şebeke beslemesi

Bazı şebeke işletmecileri FV sistemlerinin bağlanmasına, ancak şehir şebekesine etkin güç beslemesi olmayacağı şartıyla izin vermektedir. Böylece FV enerjisi, sadece elde edildiği yerde kullanılmaktadır.

Bu ürün, şebeke bağlantı noktasında varsayılan değerlerin aktif kontrolünde, SunSpec Modbus üzerinden bağlı olduklarında ve söz konusu fonksiyonu destekleri sürece bağlı SMA eviriciler ve başka üreticilere ait eviriciler için etkin güç beslemesinin %0 ile sınırlandırılmasını mümkün kılmaktadır.

Reaktif güç kontrolü

Reaktif güç kontrolü, kurulum asistanlarında doğrudan parametre ayarları (Q, cos φ) veya Modbus arabirimi üzerinden şebeke işletmecisinin değişken varsayılan ayarı ya da analog sinyaller aracılığıyla gerçekleşebilir. Ayrıca reaktif güç kontrolü, Q(U) şebeke bağlantı noktasındaki gerilime bağlı olarak karakteristik eğri fonksiyonu olarak gerçekleşebilir. Varsayılan değer, maksimum AC gücüne ilişkin yüzdelik olarak belirtilir. Reaktif güç kontrolü için şebeke bağlantı noktasında önemli değişkenlerin (U, P, Q) ölçülmesi için uygun bir sayaç gereklidir. Salt gerilim ölçümü yeterli değildir. Kumanda işletiminde cos φ değerleri için de şebeke bağlantı noktasında uygun bir sayaç gereklidir.

Doğrudan pazarlama

Ürün, doğrudan pazarlama yetkilisi tarafından sistemin uzaktan kumanda edilmesi amacıyla bir doğrudan pazarlama arabirimi ile donatılmıştır. Doğrudan pazarlama yetkilisinin kumanda sinyalleri sisteme iletilmektedir. Bu fonksiyonun üründeki aktivasyonu, şebeke sistemi hizmet sağlayıcıların kurulum asistanları üzerinden yapılmaktadır.