Dokümandaki semboller


Sembol

Açıklama

Belirli bir konu veya hedef için önemli olan, ancak güvenlikle ilgili olmayan bilgi

Belirli bir hedef için yerine getirilmiş olması gereken koşul

İstenen sonuç

Ortaya çıkabilecek sorunlar

Örnek