Amacına uygun kullanım


SMA Data Manager M, bir sistem ağ geçidinin ve enerji yöneticisinin işlevini yerine getiren bir veri kaydedicidir. SMA Data Manager M aracılığıyla FV sistem bölümleri ve FV sistemleri SMA altyapısına entegre edilir. Bunlar enerji üreticileri ve enerji tüketicileri, G/Ç sistemleri ve sayaçlardır. SMA Data Manager M, toplam FV veya akü gücü maksimum 2,5 MVA olan sistemler için uygundur. SMA Data Manager M, örneğin FV evirici, bağımsız evirici, enerji sayacı ve G/Ç sistemleri gibi en fazla 50 cihaz ile iletişimi desteklemektedir.

Ürün sadece iç mekanda kullanım için uygundur.

Ürün, (AT) 2016/631 sayılı düzenleme uyarınca AT Şebeke Bağlantı Yönetmeliklerine uygundur.

İzin verilen işletim aralığına ve tüm bileşenlerin kurulum şartlarına mutlaka uyulması gerekir.

SMA ürünlerini sadece, ekte bulunan dokümanlarda verilen bilgiler doğrultusunda ve kullanım yerinde geçerli kanun, talimatname, kural ve normlara uyarak kullanın. Başka türlü kullanım, maddi hasara veya yaralanmalara neden olabilir.

Ürünün, amacına uygun kullanımda açıklananların dışında kalan her türlü kullanımı, amacına aykırı olarak kabul edilir.

Ekte bulunan dokümanlar, ürünün bir parçasıdır. Dokümanlar okunmalı, dikkate alınmalı ve her zaman kolay erişilebilecek kuru bir yerde saklanmalıdır.

Bu doküman, ürünün kurulumu, elektrik güvenliği ve kullanımıyla ilgili geçerli olan hiçbir bölgesel, eyaletsel ya da ulusal kanun, kural ya da norm yerine geçmemektedir. Ürünün kurulumuyla ilgili olarak, bu kanun ya da talimatlara riayet edilmesi ya da edilmemesi konusunda SMA Solar Technology AG hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Etiket her zaman, ürünün üzerinde takılı olmalıdır.