Przyporządkowanie czujnika


Sunny Portal korzysta z danych z czujników, aby obliczyć współczynnik efektywności (PR) instalacji. Mogą być przy tym używane dane satelitarne lub dane z podłączonych czujników. Na pulpicie nawigacyjnym dane są wyświetlane w widżecie czujnika. Można przyporządkować po jednym czujniku nasłonecznienia, temperatury zewnętrznej, temperatury modułów i prędkości wiatru. Przy używaniu danych satelitarnych podać prawidłowe właściwości instalacji. Szczególnie ważne są przy tym lokalizacja i ustawienie instalacji.

Sposób postępowania:

  1. Wybierz instalację na portalu Sunny Portal.
  2. W menu Konfiguracja wybierz punkt menu Przyporządkowanie czujników.
  3. Aby przyporządkować czujnik, kliknij przycisk ekranowy .
  4. W menu Urządzenie wybierz nazwę lokalnego czujnika lub opcję Satelita.
  5. W menu Wejście wybierz skonfigurowany dla czujnika kanał wejściowy.
  6. Przy używaniu danych satelitarnych wprowadź właściwości instalacji.
  7. Naciśnij [Save] (Zapisz).