Zarządzanie urządzeniami


W zarządzaniu urządzeniami można znaleźć informacje o wszystkich urządzeniach aktywnych w instalacji. Można tutaj dodawać nowe urządzenia do instalacji. Zarządzanie urządzeniami umożliwia wykonywanie następujących czynności:

  • Konfiguracja postępowania z wyświetlanymi informacjami (takimi jak np. wersja zainstalowanego oprogramowania sprzętowego lub data pierwszego uruchomienia) (konfiguracja obowiązuje tylko dla danej sesji)

  • Wyświetlanie parametrów urządzenia

  • Wyświetlanie właściwości urządzenia

  • Dodawanie urządzeń prowadzących bezpośrednią komunikację

  • Dodawanie urządzeń wirtualnych

  • Wymiana urządzeń

  • Dezaktywacja urządzeń

6744769164

Podgląd zarządzania urządzeniami

Szczegółowe informacje - patrz Dodawanie, wymiana i dezaktywacja urządzeń)