Wymagania systemowe


Złącza transmisji danych

W małych lokalnych sieciach określone złącza można stosować bez żadnych ograniczeń. W sieciach przemysłowych zgodę na używanie tych złączy musi ewentualnie wyrazić administrator. Aby zapewnić prawidłowe działanie, połączenie wychodzące do internetu musi umożliwiać używanie następujących złączy adresów URL:

 1. Aktualizacje: złącze 80 (http) / update.sunnyportal.de
 2. Synchronizacja czasu z portalem Sunny Portal (jeśli nie jest zapewniona przez router): złącze 123 (NTP) / ntp.sunny-portal.com
 3. Transmisja danych: złącze 443 (https/TLS) / ldm-devapi.sunnyportal.com
 4. Interfejs użytkownika: złącze 443 (https/TLS) / ennexos.sunnyportal.com
 5. SMA Webconnect 1.5 i SMA SPOT: złącze 9524 (TCP) / wco.sunnyportal.com
 • Dostępne jest urządzenie końcowe (np. komputer lub tablet).

 • Musi być zapewnione aktywne połączenie z Internetem.

 • W urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox lub Safari.

 • W przeglądarce internetowej jest włączona obsługa protokołu JavaScript.

Wymagane produkty firmy SMA

Dostępność produktów firmy SMA w danym kraju

Nie wszystkie produkty firmy SMA są oferowane we wszystkich krajach. Aby uzyskać informacje na temat oferty produktowej firmy SMA w danym kraju, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.

Następujące produkty firmy SMA mogą gromadzić dane instalacji i przesyłać na Sunny Portal:

Urządzenia komunikacyjne:

 • SMA Data Manager M

 • SMA Data Manager M Lite

 • SMA Data Manager L

Falowniki:

 • SBx.x-1SP-US-40

 • SBx.x-1SP-US-41

 • SB5.5-LV-JP-41