Struktura interfejsu użytkownika


Interfejs użytkownika produktu SMA (np. SMA Data Manager) oraz interfejsu użytkownika Sunny Portal są jednolite.

Liczba funkcji oraz menu jest zależna od tego, czy użytkownik znajduje się na lokalnym interfejsie użytkownika produktu czy też na Sunny Portal.

5862383372

Struktura interfejsu użytkownika (przykład)

Pozycja

Nazwa

Znaczenie

A

Nawigacja zogniskowana

Zapewnia nawigację między następującymi poziomami:

 • Portfolio instalacji

 • Grupa instalacji

 • Instalacja składowa

 • Instalacja

 • Device

B

Ustawienia użytkownika

Zawiera następujące funkcje:

 • Konfiguracja danych osobowych

 • Logout

C

Informacje o systemie

Zawiera następujące informacje:

 • Warunki korzystania

 • Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 • Nota prawna

 • Instrukcja

 • Wersja

D

Powiadomienia

Wyświetlanie nadrzędnych powiadomień na temat zdarzeń w instalacji

E

Wyszukiwanie instalacji

Wyszukaj instalacje

F

Obszar zawartości

Wyświetla dashboard lub zawartość wybranego menu

G

Konfiguracja

Zawiera różne opcje konfiguracji, w zależności od zakresu podłączonych urządzeń i wybranego poziomu.

H

Analiza

Zapewnia szczegółowe informacje o wartościach pomiarowych z instalacji i podłączonych urządzeń. Dostępne są następujące funkcje:

 • Analyse Pro (porównywanie ze sobą wartości pomiarowych poszczególnych urządzeń, wartości pomiarowych z całej instalacji lub ze wszystkich posiadanych instalacji)

 • Porównanie falowników fotowoltaicznych (porównywanie ze sobą mocy poszczególnych falowników fotowoltaicznych)

 • Porównanie roczne (porównywanie ze sobą uzysków energii i bilansów energii w poszczególnych miesiącach w całym okresie użytkowania instalacji)

I

Monitorowanie

W zależności od wybranego urządzenia wyświetla następujące informacje dotyczące obecnego poziomu oraz poziomu znajdującego się nad nim:

 • Lista stanów

 • Monitorowanie zdarzeń

 • Bilans energii

 • Energia i moc

J

Dashboard

Wyświetla informacje i aktualne wartości wybranego aktualnie urządzenia lub instalacji.

K

Strona główna

Otwiera interfejs użytkownika