Funkcje objęte licencją


Na poziomie instalacji można sprawdzić zakres dostępnych w niej funkcji. Rozróżniane są przy tym funkcje dostępne za pomocą urządzenia komunikacyjnego firmy SMA i funkcje dostępne na portalu Sunny Portal. Produkty firmy SMA i Sunny Portal posiadają funkcje podstawowe oraz funkcje specjalne. Zakres dostępnych funkcji można później rozszerzyć o funkcje objęte licencją.

6744603660

Zestawienie funkcji objętych licencją