Sensortoekenning


De Sunny Portal gebruikt sensorgegevens, om de performance ratio (PR) van de installatie te berekenen. Daarbij kunnen satellietgegevens of gegevens van lokaal aangesloten sensoren worden gebruikt. Op het dashboard worden de gegevens in een sensor-widget weergegeven. Er kan telkens een sensor voor instraling, buitentemperatuur, moduletemperatuur en windsnelheid worden toegekend. Bij het gebruik van satellietgegevens moeten de installatie-eigenschappen correct zijn. Daarbij zijn de installatielocatie en de installatie-oriëntatie van bijzonder groot belang.

Werkwijze:

  1. In Sunny Portal een installatie kiezen.
  2. Selecteer in het menu Configuratie het menupunt Sensortoewijzing.
  3. Om een nieuwe sensor toe te wijzen, de knop kiezen.
  4. In het keuzemenu Apparaat de naam van de lokale sensor of Satelliet kiezen.
  5. In het keuzemenu Ingang het ingangskaneel kiezen, die voor de sensor is geconfigureerd.
  6. Bij het gebruik van satellietgegevens, de installatie-eigenschappen invoeren.
  7. Kies [Opslaan].