Analiza


W menu Analiza za pomocą funkcji Analyse Pro można porównywać ze sobą szczegółowe wartości pomiarowe poszczególnych urządzeń, wartości pomiarowe z całej instalacji lub ze wszystkich posiadanych instalacji.

7155504396

Funkcja Analyse Pro (przykład)

Pozycja

Objaśnienie

A

Zakładki Energia i moc fotowoltaiczna i Analiza szczegółowa

W zakładce Energia i moc fotowoltaiczna przedstawione są dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne uzyski energii lub uzyski z całego okresu.

W zakładce Analiza szczegółowa przedstawione są szczegółowe dzienne i tygodniowe wartości pomiarowe AC i DC. W zakładce „Analiza szczegółowa“ można aktywować i dezaktywować poszczególne wartości pomiarowe do wyświetlania na wykresie. Wybór wartości pomiarowych można zapisać jako indywidualny profil kanału. Wstępnie zdefiniowane i indywidualne profile kanału można wybrać z lewej strony zakładki „Analiza szczegółowa“.

B

Zakładka do wyboru okresów czasu, z których będą wyświetlane uzyski energii

C

Podgląd wykresu

Podgląd wykresu jest podzielony liniami na obszary. Przy wybraniu jakiegoś obszaru na podglądzie wykresu, zawartość jest wyświetlana na większym wykresie.

D

Bezwzględny lub właściwy uzysk energii

Na tym obszarze można określić, czy będzie wyświetlany bezwzględny czy właściwy uzysk energii.

E

Wykres

Wskazówka: Ustawienie kursora myszy na wykresie powoduje wyświetlenie obok kursora wartości z obszaru Szczegóły.

F

Obszar Szczegóły

Na tym obszarze przedstawione są wartości mocy z wyświetlonego wykresu jako średnie 15-minutowe wartości. Wartości można wyeksportować jako plik CSV,

G

Obszar Monitorowanie zdarzeń

Na tym obszarze znajdują się komunikaty z wybranych urządzeń oraz przynależne do nich komunikaty z instalacji wyższego stopnia.

H

Obszar Filtry monitorowania zdarzeń

Na tym obszarze można filtrować komunikaty z wybranych urządzeń i instalacji.

I

Obszar Wszystkie instalacje i urządzenia

Na tym obszarze można wybrać, czy wartości z całej instalacji lub/i poszczególnych urządzeń będą wyświetlane na dużym wykresie i na obszarze Szczegóły. Aby wyświetlać wartości wyłączonych urządzeń, należy zaznaczyć pole wyboru.

J

Obszar Aktualny wybór

Na tym obszarze można wybrać analizowane urządzenia i instalacje.