Zarządzanie Instalacjami składowymi


Aby udoskonalić analizę lub strukturę, instalacje można podzielić na portalu Sunny Portal w instalacje składowe. Instalacje można podzielić na instalacje składowe według budynków, orientacji modułów fotowoltaicznych lub stopnia realizacji projektu.

Sposób postępowania:

  1. Wybierz instalację na portalu Sunny Portal.
  2. W menu Konfiguracja wybierz punkt menu Konfiguracja instalacji składowej.
  3. Aby skasować instalację składową, kliknij przycisk ekranowy znajdujący się za instalacją składową.
  4. Aby utworzyć instalację składową, kliknij przycisk ekranowy , postępuj zgodnie z poleceniami asystenta instalacji kliknij Zapisz.
  5. Aby zmienić instalację składową, wybierz instalację składową, postępuj zgodnie z poleceniami asystenta instalacji i kliknij Zapisz.
  • Instalacje składowe są wyświetlane w nawigacji zogniskowanej jako odrębny poziom pod poziomem instalacji.