Właściwości instalacji


Poniższe właściwości instalacji, które zostały wprowadzone przy jej tworzeniu, można później zmienić:

Właściwości instalacji

Objaśnienie

Dane instalacji

Dane instalacji stanowią ogólne informacje o instalacji fotowoltaicznej. W tym miejscu można zmienić np. następujące dane:

 • Nazwa instalacji

 • Data uruchomienia

 • Opis

 • Waluta

 • Przychód z tytułu oddawania energii do sieci

 • National Metering Identifier (numer identyfikacyjny umożliwiający jednoznaczne określenie każdego punktu przyłączenia do sieci w Australii)*

Dane użytkownika i instalatora

Dane użytkownika i instalatora instalacji. Te informacje umożliwiają skorzystanie z dodatkowych usług takich jak na przykład SMA Smart Connected, a w razie problemów skontaktowanie się z właściwą osobą.

Lokalizacja

Na podstawie danych dotyczących lokalizacji można zarządzać portfolio instalacji oraz otrzymywać prognozę pogody i uzysku energii dla danej lokalizacji. Określenie lokalizacji odbywa się na podstawie mapy i w razie potrzeby można go dostosować ręcznie.

Moduły fotowoltaiczne

Jeśli w instalacji znajdują się moduły fotowoltaiczne, na podstawie tych informacji można określić prognozy mocy i uzysku energii oraz precyzyjnie obliczyć wartość współczynnika efektywności (PR). Dane należy podać w kW.

SMA SPOT

Funkcjonalność SMA SPOT umożliwia bezpośrednią sprzedaż prądu z posiadanej instalacji fotowoltaicznej.*

Dostęp zewnętrzny

W tym miejscu można skonfigurować dostęp do instalacji i jakość transferu danych. Możliwe są następujące konfiguracje:

 • Zewnętrzna parametryzacja

 • Dostęp dla serwisu

 • Częstotliwość transmisji danych

Dostęp dla serwisu zostanie automatycznie aktywowany po aktywacji funkcji SMA Remote Service w ustawieniach monitorowania systemu.

Jeśli dostęp dla serwisu zostanie dezaktywowany, tą czynność można cofnąć tylko na interfejsie użytkownika urządzenia komunikacyjnego.

Automatyczne aktualizacje

Wszystkie zamontowane w instalacji produkty firmy SMA obsługujące procedurę automatycznej aktualizacji mogą automatycznie otrzymywać aktualizacje funkcji i bezpieczeństwa. Tę funkcję można również ustawić indywidualnie dla każdego urządzenia na liście parametrów.

Hasło dostępu do instalacji

Tutaj można ustawić hasło dostępu do instalacji w celu komunikacji z urządzeniami SMA Webconnect.

* Ta funkcjonalność nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Profile transmisji danych

Do sterowania częstotliwością transmisji danych w instalacji dostępne są różne profile. Profile można zmienić w dowolnym momencie we właściwościach instalacji na portalu Sunny Portal, aby dostosować częstotliwość transmisji danych. Należy mieć na uwadze, że nie można uzupełnić brakujących danych w terminie późniejszym przy zmianie z niskiej na wysoką częstotliwość transmisji danych. Ustawienie obowiązuje od chwili wprowadzenia zmiany. Można wybrać następujące profile transmisji danych:

 1. Wysoki (ustawienie fabryczne): urządzenia przesyłają wszystkie istotne dane na Sunny Portal co 5 minut.
 2. Średni: urządzenia przesyłają wszystkie istotne dane na Sunny Portal co 15 minut.
 3. Niski: urządzenia wysyłają istotne dane na Sunny Portal 6 razy dziennie.